Personlighet og personlighetsforstyrrelse

Summen av følelsene, tankene, reaksjonene og handlingene danner personligheten din. Noen kan ha en personlighetsforstyrrelse. Det finnes mange varianter.

Sist oppdatert: 05.11.2021 Av: Psykologen, i samarbeid med Ung.no

Bilde av en ung gutt som forsøker å se seg selv med andres øyne
UTFORDRENDE: Mennesker med personlighetsforstyrrelse vil ofte ha problemer med å se seg selv utenfra og skjønne hvordan deres oppførsel påvirker andre. (Foto: Min An/Pexels)

Noen er mer utadvendte, andre er mer engstelige og bekymret. Noen er som oftest positive, mens andre lettere ser hindringer.

Alle har en personlighet og den er forskjellig fra person til person. Alle har både trekk som er positive og trekk som er negative for seg.

Vi kaller det personlighetsforstyrrelse hvis personligheten over tid er veldig forskjellig fra det som er vanlig.

Personlighetsforstyrrelse – hva er det?

Utvikler vi mange av de negative personlighetstrekkene og fungerer dårlig sammen med andre mennesker kan det være snakk om en personlighetsforstyrrelse. Men da skal trekkene skille seg kraftig fra det som er vanlig , vise seg i mange ulike situasjoner og holde seg stabile over lang tid.

Ved personlighetsforstyrrelse, er det ofte vanskelig å forholde seg til andre mennesker og til vanlige hverdagssituasjoner på skolen eller på jobb.

Vi vet ikke hvorfor noen får denne psykiske lidelsen og andre ikke. Men forskerne vet at gener og negative opplevelser i barndommen eller voksenlivet kan spille inn. Tegn på personlighetsforstyrrelse viser seg vanligvis i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen alder.

Typiske tegn på personlighetsforstyrrelse

Litt over 10 prosent av befolkningen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse. Vi skiller mellom ulike typer. Du kan lese mer om de ulike typene personlighetsforstyrrelser på NHI.no.

Generelle tegn på personlighetsforstyrrelse kan imidlertid være:

Alle kan fungere dårligere i perioder

Vi kan alle i perioder fungere dårliger sammen med andre og bevege oss over mot personlighetsforstyrrelsene. I perioder med høyt stress, i forbindelse med vanskelige livssituasjoner som tap av nære familiemedlemmer eller jobb, kan mange oppføre seg på en annen, uhensiktsmessig måte enn ellers.

Vi kan bli mer mistenksomme, få sterkere og mer irrasjonelle følelser, trekke oss mer tilbake og unngå kontakt, klamre oss til andre eller bli mer utagerende. Som regel vil slike det gå over etter hvert.

Det meste er normalt

Det er vanlig å ha ett eller noen få uhensiktsmessige personlighetstrekk, for eksempel det å bli lett såret eller fornærmet eller å være dramatisk. Det er først når man får mange slike trekk, og har dem over tid, at man kan oppfylle kriteriene for en personlighetsforstyrrelse.

Selv om noen du kjenner både har humørsvingninger og lav selvfølelse, betyr ikke det at de har en personlighetsforstyrrelse. For de aller fleste er det en del av ungdomstiden, og kun forbigående problemer, men som en likevel bør snakke med noen om.

Husk at det meste er normalt.

Bilde av en ung gutt som forsøker å se seg selv med andres øyne
UTFORDRENDE: Mennesker med personlighetsforstyrrelse vil ofte ha problemer med å se seg selv utenfra og skjønne hvordan deres oppførsel påvirker andre. (Foto: Min An/Pexels)

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?