Over 18 med psykiske problemer?

Strever du psykisk, er det fint å få noen å snakke med. Her finner du en oversikt over ulike hjelpetjenester for deg som er 18 år eller eldre.

Sist oppdatert: 20.08.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Ung jente ser rett inn i kamera
PSYKISKE PROBLEMER: Del tankene dine med noen - det er god behandling å få! (Foto: Cottonbro/Pexels)

Hvem kan hjelpe med psykiske problemer

Det å prate med noen er til hjelp når du har det vanskelig. Det er fagpersoner som jobber med samtaletilbud for ungdom. Det kan være vanskelig å vite hvor du skal gå for å få slik hjelp og hjelpen kan være litt ulikt organisert fra sted til sted. Ta kontakt med fastlegen din, helsesykepleier på skolen eller Helsestasjon for ungdom. Der får du hjelp videre.

Mange får god hjelp fra den kommunen de bor i; hos fastlege, psykolog eller andre. Noen får hjelp i studenthelstjenesten. Noen trenger å få mer hjelp i spesialisthelsetjenesten. DPS og psykolog eller psykiater med driftsavtale er slik spesialisthelsetjeneste. For å komme dit, trenger du henvisning fra lege eller annen psykolog.

Hva er DPS?

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) er psykiatriske klinikker som gir hjelp til personer over 18 år med psykiske vansker og lidelser. Dit kan man bli henvist for utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. DPS tilbyr også akutt hjelp ved behov. På en DPS jobber det blant annet leger, psykiatere, sosionomer, psykologer og sykepleiere.

De fleste som får hjelp ved DPS får tilbud om poliklinisk behandling. Det vil si at man får hjelp uten å være innlagt, i praksis vil det si at man møter til avtalte timeavtaler, som regel på dagtid. Fastlege, skolelege, lege på Helsestasjon for ungdom eller annen lege eller psykolog du har kontakt med kan sende henvisning. Når henvisning er sendt, vil man etter en tid motta svar i posten, da får man vite om man har rett til helsehjelp og eventuelt når man får eller kan regne med å få en time. Hvis man har spørsmål om ventetid, svar eller at det man streves med endres, kan man selv kontakte DPS eller henviser for å få svar.

På DPS kan man få hjelp til utredning og behandling av en rekke ulike vansker. Det kan være depresjon, angst, reaksjoner etter vonde hendelser, vansker knyttet til rus og avhengighet, humørsvingninger, ADHD, spiseforstyrrelser, psykose, personlighetsforstyrrelser eller mistanke om andre psykiske lidelser.

Betaling

Behandlingen blir i hovedsak betalt av staten, når man har fylt 18 år, må man betale en egenandel. Her finner du prisliste på behandling hos forskjellige typer helsepersonell. Du betaler egenandel opp til det som kalles frikortgrensen. Det er et årlig egenandelstak. Det vil si at når du har betalt en egenandel som til sammen tilsvarer dette beløpet, får du frikort og slipper å betale mer egenandel det året. Hvis du har betalt mer enn egenandelstaket, får man automatisk tilbakebetalt det beløpet fra HELFO. Hvis du har mottatt frikort, kan man vise det i ekspedisjonen på DPS, slik at du slipper å legge ut mer egenandel.

Privatpraktiserende psykolog/psykiater

Fra fastlege kan man også få henvisning til en privatpraktiserende psykolog eller psykiater med det man kaller driftstilskudd. Det betyr at man selv betaler egeneandel opp til frikortgrensen som på DPS. Fastlege har oversikt over aktuelle psykologer og psykiatere i det området der du bor. Du kan finne lister med navn på alle behandlere med driftstilskudd via Helsenorge.no. Det finnes også psykologer og psykiatere med egen praksis uten driftstilskudd, da må man betale alt selv.

Søk hjelp!

Det er tungt å streve med psykiske vansker. Ikke nøl med å søk hjelp hvis dette påvirker hverdagen din mye, det finnes hjelp der ute.

Andre tilbud

Det finnes også mange andre tilbud om du strever psykisk, men de fleste av dem er tilbud du må betale i sin helhet selv. En fordel med dem er imidlertid at du raskt får hjelp.

Redaksjonen ung.no

Stengt

Psykisk helse og følelserPsykiske vansker

Stengt

Psykisk helse og følelserPsykiske vansker
Ung jente ser rett inn i kamera
PSYKISKE PROBLEMER: Del tankene dine med noen - det er god behandling å få! (Foto: Cottonbro/Pexels)

Stengt

Psykisk helse og følelserPsykiske vansker

Stengt

Psykisk helse og følelserPsykiske vansker

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?