Når katastrofehendelser skjer, kommer nyhetene om det tett på deg gjennom forsider i avisene og reportasjer på TV, radio og internett. Sterke bilder blir vist gang på gang. Vi blir rystet over det som har skjedd, men samtidig er tryggheten i dagliglivet vårt ikke vesentlig endret.

Dramatiske hendelser

Det kan være forferdelige nyheter. Det kan handle om alvorlige skader etter jordskjelv, store ras, oversvømmelser, båtforlis, krigshandlinger, skytedrama, selvmordsbomber, utbrudd av farlige sykdommer eller andre fryktelige hendelser.

Påvirkning av din hverdag

Selv om vi blir forskrekket, fordi det er så grusomt det som skjer, og fordi det er så sjeldent at slikt hender, blir vi egentlig ikke så redde i hverdagen vår fordi vi vet at det er lite sannsynlig at noe tilsvarende skjer der vi er. Samtidig blir vi engasjert og det er bra, vi vil gjerne hjelpe og vi har medfølelse for dem dette rammer. Det er også godt å se hvordan endel store katastrofer gjør at hele verden vil hjelpe. Vi betyr noe for hverandre uansett hvor vi bor i verden. Derfor minner katastrofen oss både på hvor små vi kan være når naturkreftene slippes løs eller på hvor sårbare vi er for terror, og på hvor sterke vi kan være sammen når alle står sammen og hjelper hverandre.

Bruk tid på å snakke om det

Det er bra å bruke noe tid på skolen og med familie og venner til å reflektere over hva som har skjedd, snakke med andre om det og få mer kunnskap om det som har skjedd. Samtidig er det lurt å gjøre andre ting, legge fra seg tanker på dette og ikke se eller høre for mye på nyheter fordi da kan lett bilder og tanker fylle for mye av hodet ditt. Det er fullt lov for deg som ungdom å konsentrere deg om skole og fritidsaktiviteter og ikke bruke mye tid på å tenke på katastrofen. Du kan gå nær det som hendte i korte stunder som når du leser avisen eller ser på nyhetene, men så gå bort fra det meste av tiden.

Hvis du kjenner noen som er der katastrofen har inntrådt

Det kan det lett bli mer uro og tanker som kretser rundt situasjonen om noen du kjenner er involvert. Si i fra til lærer på skolen slik at de vet at dette kan gjøre deg litt ukonsentrert og bruk venner og voksne til å samtale med om du synes det er godt. Les også rådene under.

Nyttige råd hvis du tenker mye på det som har skjedd

  • Det er normalt å tenke på noe så forferdelig. Prøv likevel å sette av bare litt tid, f.eks. 15 minutter per dag, til å tenke på det. Om tankene kommer opp utenom denne tiden så legger du merke til det og sier til deg selv: "Det skal jeg tenke på når jeg har satt av tid til å tenke".

  • Gjør de ting du pleier og unngå å bruke for mye tid på nett eller foran TV. Da kan du lett tenke for mye.

  • Sørg for at du har noen å snakke med om du tenker mye. Det utvikler tankene dine slik at du blir mindre urolig. Å skrive dem ned kan være en god ide, men da må du skrive om de innerste tankene og følelsene du har fått omkring katastrofen, ikke bare om det du har sett på tv.

  • For mange hjelper det å finne mer konkret informasjon om- og hvordan for eksempel en naturkatastrofe som tsunami eller en sykdomsepidemi kan skje. Søk ut informasjon for å forstå – da dempes etter hvert tankeaktiviteten. Når du har funnet en del nyttig informasjon, så prøv å avslutte innhentingen av informasjon om dette, og prøv å få fokuset over på andre ting.

    Om du er direkte berørt av en katastrofe eller ulykke kan du få mer informasjon på Senter for krisepsykologi