Katastrofer i nyhetsbildet

Syns du det er mye om en katastrofe i nyhetene nå? Når en alvorlig hendelse skjer, vil det i dagene etter hendelsen være disse nyhetene som får størst oppmerksomhet i mediene. Dette kan man reagere ulikt på.

Ilustrasjon av gutt som ser bekymret ut. Rundt han er det en datamaskin med et nyhetsvarsel om skred og korona-symboler.
PASS PÅ: Det kan hjelpe å snakke om det, men det er også viktig å prøve å tenke på noe annet hvis du merker at det tar mye plass i hodet ditt. Illustrasjon: Colourbox.

Når katastrofehendelser skjer, kommer nyhetene om det tett på deg gjennom forsider i avisene og reportasjer på TV, radio og internett. Sterke bilder blir vist gang på gang.

Vi kan blir rystet over det som har skjedd, samtidig som tryggheten i dagliglivet til de fleste ikke er vesentlig endret.

Det kan være forferdelige nyheter. Det kan handle om alvorlige skader etter jordskjelv, store ras, oversvømmelser, båtforlis, krigshandlinger, skytedrama, selvmordsbomber, utbrudd av farlige sykdommer eller andre fryktelige hendelser.

Påvirkning av din hverdag

Selv om vi blir forskrekket, fordi det er så grusomt det som skjer, og fordi det er så sjeldent at slikt hender, blir vi vanligvis ikke så redde i hverdagen vår hvis vi vet at det er lite sannsynlig at noe tilsvarende skjer der vi er.

Samtidig kan vi bli engasjert, og det er bra. Vi vil gjerne hjelpe og vi har medfølelse for dem dette rammer. Det er også godt å se hvordan en del store katastrofer gjør at "hele verden" vil hjelpe.

Vi betyr noe for hverandre uansett hvor vi bor i verden. Derfor minner katastrofen oss både på hvor små vi kan være når naturkreftene slippes løs eller på hvor sårbare vi er for terror, og på hvor sterke vi kan være sammen når alle står sammen og hjelper hverandre.

Selv om det er stor dramatikk i det som skjer, er det også normalt å ha en distanse til det og ikke tenke så mye på det. Det kan være en god beskyttelse i det, slik at vi ikke lar oss helt overvelde.

Bruk tid på å snakke om det

Det er bra å bruke noe tid på skolen og med familie og venner til å reflektere over hva som har skjedd, snakke med andre om det og få mer kunnskap om det som har skjedd.

Samtidig er det lurt å gjøre andre ting, legge fra seg tanker på dette og ikke se eller høre for mye på nyheter fordi da kan lett bilder og tanker fylle for mye av hodet ditt.

Det er fullt lov for deg som ungdom å konsentrere deg om skole og fritidsaktiviteter og ikke bruke mye tid på å tenke på katastrofen. Du kan gå nær det som hendte i korte stunder som når du leser avisen eller ser på nyhetene, men så gå bort fra det meste av tiden.

Hvis du kjenner noen som er der katastrofen har skjedd

Det kan det lett bli mer uro og tanker som kretser rundt situasjonen om noen du kjenner er involvert.

Si i fra til lærer på skolen slik at de vet at dette kan gjøre deg litt ukonsentrert og bruk venner og voksne til å snakke med om du synes det kan gjøre godt.

Nyttige råd hvis du tenker mye på det som har skjedd

  • Det er normalt å tenke på noe forferdelig skjer. Prøv likevel å sette av bare litt tid, f.eks. 15 minutter per dag, til å tenke på det. Om tankene kommer opp utenom denne tiden så legger du merke til det og sier til deg selv: "Det skal jeg tenke på når jeg har satt av tid til å tenke".
  • Gjør ting du pleier å like å gjøre og som får deg til å tenke på vanlige ting.
  • Unngå å bruke mye tid på nyheter om dramatiske hendelser.
  • Noen kan drømme mye og få urolig søvn av dramatiske hendelser de opplever eller hører om. Da kan det være lurt å prate litt om det man opplever og det man drømmer om på dagtid. Det å gjøre noe som roer deg ned og får deg til å tenke på andre ting før du sover, er lurt.
  • Mange leser om- eller ser på TV-serier, filmer e.l. om katastrofer. Dette kan forsterke redselen man får av virkelige katastrofer i nyhetene. Blir du mer skremt av å se katastrofefilmer o.l., kan det være lurt å la det være.
  • Snakke med noen om det du tenker på. Hvis du får satt ord på tankene dine, kan det gjøre deg mindre urolig. Å skrive dem ned kan være en god ide, men da må du skrive om de innerste tankene og følelsene du har fått omkring katastrofen, ikke bare om det du har sett på tv.
  • For mange hjelper det å finne mer konkret informasjon om- og hvordan for eksempel en naturkatastrofe som tsunami eller en sykdomsepidemi kan skje. Søk ut informasjon for å forstå – da dempes etter hvert tankeaktiviteten. Når du har funnet en del nyttig informasjon, så prøv å avslutte innhentingen av informasjon om dette, og prøv å få fokuset over på andre ting.

Om du er direkte berørt av en katastrofe eller ulykke kan du finne råd om hvordan takle en krise her.

Skrevet av Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med psykologene Atle Dyregrov og Magne Raundalen, Senter for Krisepsykologi

Sist oppdatert: 03.01.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Ilustrasjon av gutt som ser bekymret ut. Rundt han er det en datamaskin med et nyhetsvarsel om skred og korona-symboler.
PASS PÅ: Det kan hjelpe å snakke om det, men det er også viktig å prøve å tenke på noe annet hvis du merker at det tar mye plass i hodet ditt. Illustrasjon: Colourbox.
Fikk du svar på det du lurte på?
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

HPV-virus og HPV-vaksine

HPV-virus er den desidert vanligste kjønnssykdommen i verden, antagelig fordi kondom ikke gir fullstendig beskyttelse. Det finnes en effektiv vaksine alle unge i dag får tilbud om. I denne artikkelen kan du finne svar på dine spørsmål om HPV.

Vaksine i armen (icolourbox.com)