Amfetamin

Amfetamin kalles som regel for speed, men også pepper og makka.

Amfetamin selges som pulver og piller. Pulveret kan sniffes eller løses opp i vann og injiseres med sprøyte rett i blodet. Du kan også spise eller drikke stoffet. Om du sniffer eller bruker sprøyte, blir du ruset med en gang. Rusen varer 3-6 timer, men noen tar nye doser og er kontinuerlig ruset i flere dager.

Metamfetamin

Metamfetamin finnes som pulver og i fast form. Ice er en variasjon av metamfetamin som er formet som store krystaller. Disse røykes, og om du inhalerer dampen, blir du ruset med en gang.

Metamfetamin er mer fettløselig og gir derfor raskere effekt i sentralnervesystemet enn amfetamin. Metamfetamin virker derfor noe mer potent; du trenger lavere dose for å oppnå tilsvarende effekt. I tillegg vil noe av stoffet omdannes til amfetamin, slik at rus fra inntak av metamfetamin vil vare litt lenger enn amfetaminrus.

Metamfetamin er kjent under gatenavn som meth, crystal, ice, glass og meta.

Rusen

Rusen påvirkes av forventingene du har, mengden du tar, og hvor rent stoffet er. Hvis du bruker andre rusmidler og medisiner samtidig, kan effekten bli sterkere og mer uforutsigbar.

Virkningene av amfetamin og metamfetamin er svært like fordi de er nært beslektede kjemiske forbindelser.

Misbruk av disse stoffene gir:

 • energi og hevet stemningsleie med høy selvtillit

 • rastløshet og pratsomhet, ofte usammenhengende og i høyt tempo

 • ukritisk oppførsel med overvurdering av egne evner

 • dårlig konsentrasjon, gjerne med oppheng på én ting

 • nervøsitet og svimmelhet

 • søvnløshet, følelse av å være våken og kvikk

 • manglende appetitt

 • irritabilitet eller aggresjon

 • noen ganger: tankeforstyrrelser, panikk, forvirring og paranoia

Synlige fysiske tegn på at noen ruser seg:

 • store pupiller

 • høy puls, blodtrykk og temperatur

 • raskt pust

 • svette og skjelving

 • kan blø neseblod (sniffing)

 • uvanlige kjevebevegelser, for eksempel tygging uten å spise

I tillegg vil en som ruser seg jevnlig gjerne forandre oppførselen sin, gå opp og ned i vekt, være upålitelig og få nye bekjentskaper.

Er du bekymret for venner, familie eller kjærestens rusbruk? Det er viktig å snakke med noen om hvordan du har det, og husk at det aldri er ditt ansvar å redde noen fra misbruk!

Alvorlige bivirkninger psykisk og fysisk

Mangel på søvn er en viktig årsak til at amfetamin kan gjøre deg psykisk ubalansert.

Overbelastning på hjertet kan gi fysiske skader som hjerneblødning, hjerterytmeforstyrrelser og hjerteinfarkt.

Amfetamin misbrukes ofte intensivt i flere dager sammenhengende. Den som er ruset får da lite søvn og mat. Når stoffet ikke lenger gir noe særlig effekt, er man gjerne helt utmattet og kan bli svært forvirret og deprimert, eller gå inn i en paranoid psykose med følelse av å være forfulgt.

Noen opplever å se og høre ting som ikke er virkelige, dette er symptomer på psykose. Konsekvensen kan være at en ruset person gjør ting de ellers ikke ville ha gjort, som å skade seg selv eller andre.

Som regel forsvinner psykiske symptomer i løpet av 1–3 døgn. Hos noen kan plagene bli mer varige. Hvis du i utgangspunktet er sårbar for å få en psykisk lidelse, kan amfetamin utløse denne.

Ring 113

Ring 113 hvis du er sammen med en du tror har en psykose (vrangforestillinger, hallusinasjoner) eller tegn på alvorlig fysisk sykdom som for eksempel pusteproblemer, kramper, høy kroppstemperatur og nedsatt bevissthet. Vent til ambulansen kommer og fortell det du vet om hva personen har ruset seg på. Helsepersonell har taushetsplikt.

Det finnes ingen motgift mot amfetamin, men sykehusinnleggelse kan være nødvendig.

Avhengighet og avvenning

Kroniske brukere fremstår ofte som angstfylte, søvnige og underernærte. Bruk av amfetamin over lengre tid kan føre til at dosen må økes noe for å få samme rusopplevelse (dette kalles "toleranseutvikling").

Typisk avhengighet utvikles ved at du blir vant til å få den oppstemte følelsen rusen gir. Etter hvert blir du mer og mer opptatt av stoffet, og til slutt er amfetamin det eneste du interesserer seg for. Andre ting i livet blir mer eller mindre ubetydelig.

En som er "på kjøret" kan holde på i over en uke, men til slutt vil sult og utmattelse ta overhånd og gjøre det umulig å fortsette. Noen havner på sykehuset og må rehabiliteres.

Det er ikke vanlig med sterke fysiske abstinenser etter amfetaminbruk. Når man slutter med stoffet kan man få verk i muskler og ledd, angst, urolig søvn og vonde drømmer. Dyp depresjon er også vanlig, og det er fare for selvmord.

Medisinsk bruk

Når amfetamin og lignende stoffer brukes i medisiner, er dosene så lave at de ikke gir rusvirkning eller avhengighet.

Amfetaminer kan gis som behandling for narkolepsi. Det kan også gis til personer med diagnosen ADHD for å dempe motorisk uro og bedre konsentrasjonsevnen (motsatt effekt av den man får ved misbruk).

Amfetamin ble først fremstilt i 1887 og har historisk sett blitt brukt som medisin mot astma og forkjølelse, som slankemiddel og som utholdenhetsmiddel til soldater i krig.

Ulovlig narkotika

Amfetamin og metamfetamin står på narkotikalisten. Det er straffbart å lage det, selge det, oppbevare det, og å bruke det. Amfetaminlignende stoffer er også på dopinglisten for idrettsutøvere.

Å kjøre bil i ruset tilstand er både ulovlig og farlig. Amfetamin og metamfetamin kan, avhengig av dose, gi ulovlige høye rusverdier i flere døgn etter bruk.

Amfetamin og metamfetamin er det vanligste ulovlige rusmiddelet i Norge etter cannabis. Det vet vi basert på spørreundersøkelser, prøver fra kloakk og tester av personer som blir tatt i trafikken.

Amfetamin kan oppdages i blodprøver i 1-2 døgn og i urin i 2-10 døgn etter bruk.

Du vet ikke hva du får

Det som selges på gaten i Norge er sjelden rent amfetamin eller metamfetamin, men kan være blandet ut med en rekke tilsetningsstoffer. En vanlig brukerdose (en såkalt "kvarting") er ca. 250 mg urent stoff. En slik dose kan inneholde 50 - 150 mg rent amfetamin/metamfetamin eller mer. Du kan bli gitt andre stoff, blant annet PMMA, et stoff som er giftigere. Det finnes flere hundre stoffer som ligner på amfetamin.

Mesteparten av det illegale amfetaminet i Skandinavia er produsert i Europa. I ren form er det et hvitt pulver. Illegale kvaliteter er ofte gulaktige, fuktige og illeluktende. Metamfetamin blir hovedsakelig produsert i Asia og USA.