Amfetamin og metamfetamin

Amfetamin og metamfetamin gir sterk oppkvikkende rus. Rusmidlene er regulert som narkotika og er ulovlige.

Sist oppdatert: 15.11.2021 Av: Redaksjonen i samarbeid med RUSinfo

Hvitt pulver, sprøyte og skje (foto: colourbox.com)
ULIKE VARIANTER: Amfetamin og metamfetamin finnes i ulike varianter, og du kan ikke være helt sikker på hva du kjøper.

Amfetamin er det vanligste ulovlige rusmiddelet i Norge etter cannabis.

Amfetamin kan oppdages i blodprøver i 1-2 døgn og i urin i 2-10 døgn etter bruk. Metamfetamin er en sterkere (mer potent) variant av amfetamin.

Ved store doser, og gjentatte inntak av begge amfetaminene, øker risikoen for psykotiske symptomer.

Amfetamin

Amfetamin kalles som regel for speed, men også pepper og makka.

Amfetamin selges som pulver og piller. Pulveret kan sniffes eller løses opp i vann og injiseres med sprøyte rett i blodet. Det kan også spises eller drikkes. Rusen varer 3-6 timer, men noen tar nye doser og er kontinuerlig ruset i flere dager.

Når amfetamin og lignende stoffer brukes i medisiner, er dosene så lave at de ikke gir rusvirkning.

Metamfetamin

Metamfetamin finnes som pulver og i fast form. Ice er en variant av metamfetamin i form av krystaller. Disse røykes, og om du inhalerer dampen, blir du ruset med en gang.

Metamfetamin er kjent under gatenavn som meth, crystal, ice, glass og meta.

Hvordan er rusen?

Hvis du bruker andre rusmidler og medisiner samtidig, kan effekten bli sterkere og mer uforutsigbar.

Rusen av disse stoffene kan gi en ukritisk oppførsel med overvurdering av egne evner, dårlig konsentrasjon, nervøsitet og svimmelhet. Rusen kan gi søvnløshet, en følelse av å være våken og kvikk og manglende appetitt. Det kan også føre til irritabilitet eller aggresjon.

Rusen kan gi en følelse av økt energi og hevet stemningsleie med høy selvtillit, rastløshet, ofte usammenhengende pratsomhet, men også tankeforstyrrelser, panikk, forvirring og paranoia.

Virkningene av amfetamin og metamfetamin er svært like fordi de er nært beslektede kjemiske forbindelser. Fordi metamfetamin er fettløselig gir det raskere effekt enn amfetsmin. I tillegg omdannes noe av stoffet til amfetamin i kroppen. En som bruker dette trenger derfor mindre doser.

Hvordan se at noen er ruset på amfetamin?

En person som er ruset på amfetamin kan få store pupiller, høy puls, hevet blodtrykk og temperatur. Personen kan få raskt pust, oppleve svette og skjelving, og få uvanlige kjevebevegelser som for eksempel tygging uten å spise. Ved sniffing, også kalt snorting, kan personen blø neseblod.

Er du bekymret for venner, familie eller kjærestens rusbruk? Det er viktig å snakke med noen om hvordan du har det, og husk at det aldri er ditt ansvar å redde noen fra misbruk.

Alvorlige bivirkninger psykisk og fysisk

Mangel på søvn er en viktig årsak til at amfetamin kan gjøre deg psykisk ubalansert.

Overbelastning på hjertet kan gi fysiske skader som hjerterytmeforstyrrelser og hjerteinfarkt.

Amfetamin misbrukes ofte mye i flere dager sammenhengende. Den som er ruset får da lite søvn og mat. Når stoffet ikke lenger gir noe særlig effekt, er man gjerne helt utmattet og kan bli svært forvirret og deprimert, eller gå inn i en paranoid psykose med følelse av å være forfulgt.

Noen havner da på sykehuset og må rehabiliteres.

Noen opplever å se og høre ting som ikke er virkelige, dette er symptomer på psykose. Konsekvensen kan være at en ruset person gjør ting de ellers ikke ville ha gjort, som å skade seg selv eller andre.

Som regel forsvinner psykiske symptomer i løpet av 1–3 døgn. Hos noen kan plagene bli mer varige. Hvis du i utgangspunktet er sårbar for å få en psykisk lidelse, kan amfetamin utløse denne.

Ring 113 ved mistanke om psykose

Ring 113 hvis du er sammen med en du tror har en psykose (vrangforestillinger, hallusinasjoner) eller tegn på alvorlig fysisk sykdom som for eksempel pusteproblemer, kramper, høy kroppstemperatur og nedsatt bevissthet.

Vent til ambulansen kommer og fortell det du vet om hva personen har ruset seg på. Helsepersonell har taushetsplikt.

Det finnes ingen motgift mot amfetamin, men sykehusinnleggelse kan være nødvendig.

Har du spørsmål knyttet til rus kan du chatte med eller stille spørsmål til RUSinfo, eller du kan sende inn spørsmål i spørretjenesten her på ung.no.

Avhengighet og avvenning

Når man slutter kan man få verk i muskler og ledd, angst, urolig søvn og vonde drømmer. Dyp depresjon er også vanlig, og det er fare for selvmord.

Personer som tar disse stoffene jevnlig fremstår ofte som angstfylte, søvnige og underernærte. Bruk av amfetamin over lengre tid kan føre til at dosen må økes noe for å få samme rusopplevelse (dette kalles «toleranseutvikling»).

Typisk avhengighet utvikles ved at du blir vant til å få den oppstemte følelsen rusen gir. Etter hvert blir du mer og mer opptatt av stoffet, og til slutt er amfetamin det eneste du interesserer seg for. Andre ting i livet blir mer eller mindre ubetydelig.

Ulovlig narkotika

Amfetamin og metamfetamin står på narkotikalisten. Det er straffbart å lage det, selge det, oppbevare det, og å bruke det. Les mer om narkotika og ulovlighet i denne artikkelen.

Du vet ikke hva du får


Det som selges på gaten i Norge er sjelden rent amfetamin eller metamfetamin, men kan være blandet ut med en rekke tilsetningsstoffer. Den som kjøper risikerer derfor å kjøpe giftige stoffer.

Fakta

Amefetamin (og metamfetamin) er rusmidler som har en stimulerende effekt, det vil si at de gir en oppkvikkende rus.

Bruk av stoffene kan også føre til søvnmangel og psykoser. Metamfetamin gir en raskere og mer langvarig rus enn amfetamin.

Begge stoffene er regulert som narkotika og er ulovlige i Norge.

Hvitt pulver, sprøyte og skje (foto: colourbox.com)
ULIKE VARIANTER: Amfetamin og metamfetamin finnes i ulike varianter, og du kan ikke være helt sikker på hva du kjøper.

Fakta

Amefetamin (og metamfetamin) er rusmidler som har en stimulerende effekt, det vil si at de gir en oppkvikkende rus.

Bruk av stoffene kan også føre til søvnmangel og psykoser. Metamfetamin gir en raskere og mer langvarig rus enn amfetamin.

Begge stoffene er regulert som narkotika og er ulovlige i Norge.

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Rusmidler

Les mer