Syntetisk cannabis

Syntetiske cannabinoidar (spice) er en stor gruppe relativt nye rusmidler. De gir en rus som likner cannabisrus, men effekten er sterkere. De kan medføre alvorlige og livstruende tilstander som krever rask legehjelp.

Sist oppdatert: 29.06.2021 Av: redaksjonen, ung.no

Jente ruller en cannabisrøyk
STERKERE: Syntetiske cannabinoidar (spice) gir en rus som likner cannabisrus, men enda sterkare. Foto: Unsplash

Det finnes mange varianter av syntetiske cannabinoider. Det er vanlig å selge stoffene i pulverform. I tillegg blir det solgt urteblandinger som i utgangspunktet ikke har psykoaktive egenskaper, men der syntetiske cannabinoider er sprøyta over urteblandinga.

"Urtene" blir solgt over internett som lovlige urteblandinger eller røkelse med navn som ”herbal highs” og ”legal highs”.

Inntak av syntetiske cannabinoider kan medføre alvorlige og potensielt livstruende tilstander som krever rask legehjelp. Det finnes flere rapporter om alvorlige forgiftninger og dødsfall i forbindelse med bruk av syntetiske cannabinoider, bl.a. hjerteinfarkt hos tenåringer.

Utbredelse

Det er gjort flere større beslag av syntetiske cannabinoider i Norge, og mengden økar, noe som tyder på økende bruk. Ifølge Kripos er mesteparten av beslagene i pulverform. Folkehelseinstituttet (FHI) har funnet ut at flere ulike urtevarianter med syntetiske cannabinoider er i bruk i rusmiljø over heile Norge. Stadig flere rapporter senere år tyder på at bruken er utbredt..

En undersøkelse blant amerikanske collegestudenter i 2011 viste at åtte prosent hadde brukt minst ett syntetisk cannabinoid.

Bruksmåter

Den mest vanlige inntaksmåten er røyking. Inntak kan også skje ved sniffing eller ved å spise blandinga.

Hvordan er virkningen?

Man vet i dag lite om effekter og skadevirkningen av ”Spice”. Det gjelder både etter enkeltinntak og ved bruk over lenger tid.

De fleste syntetiske cannabinoidene er mer potente enn tetrahydrocannabinol, som er virkestoffet i cannabis. Det er liten forskjell mellom doser som gir ruseffekt og doser som kan være skadelige. Derfor er risikoen for overdose trolig større enn ved cannabis. Det blir dessuten ekstra vanskeleg å forutse effektene når det varierer i hva slags psykoaktivt stoff blandingen inneholder, og hvor mye som er tilsatt.

Det er rapportert at inntak av urter med syntetiske cannabinoider kan gi høyt blodtrykk, høy puls og brystsmerter. Det er også rapportert om hjerteinfarkt hos tenåringer som har brukt urter med syntetiske cannabinoider.

Inntak av slike stoffer kan medføre tap av bevissthet, kramper, angst, agitasjon, akutte psykoser og forverring av tidligere stabil psykisk sykdom. Det ser ut til å være større risiko for psykose i forbindelse med syntetiske cannabinoider enn ved bruk av cannabis.

Brukere oppgir at syntetiske cannabinoider har en sterk cannabislikeande effekt og at det er både positive og negative rusopplevelser. Positiv rusopplevelse kan omfatte en følelse av å være ”høy”, ha økt appetitt, økt energi, vansker med å kontrollere latter og en følelse av å være fokusert. Negativ rusopplevelse kan innebære at man blir trøtt og sløv, får vansker med hukommelsen, hjertebank, nervøsitet, paranoia, svimmelhet, hallusinasjoner og kvalme/oppkast.

Toleranse og avhengighet

Det er forsket lite på toleranseutvikling og avhengighet ved bruk av syntetiske cannabinoider hos mennesker. Toleranseutvikling vil si at en trenger økende doser for å få samme effekt som tidligere.

Det finnes enkeltrapporter som forteller om rask toleranseutvikling. Andre rapporter forteller om utvikling av avhengighet etter at man har brukt høye doser syntetiske cannabinoider daglig i flere måneder.

Syntetiske cannabinoider og bilkjøring

Det finnes lite kunnskap på dette området, men syntetiske cannabinoider er påvist i prøver fra bilførere i Norge. Ut ifra virkningen til de syntetiske cannabinoidene ser det ut til at slike stoffer ikke bør kombineres med bilkjøring og sannsynligvis vil medføre økt risiko for trafikkulykker. Det er registrert en alvorlig trafikkulykke hos en tenåring der årsaken kan ha sammenheng med inntak av et syntetisk cannabinoid.

Søk hjelp

Dersom du har spørsmål vedrørende egen helse, bør du ta kontakt med fastlegen din.

Fakta

RUSinfo:

Ingen pekefinger,

bare svar på det du lurer på om rus!

Ring 915 08 588 / 08588

Besøk RUSinfo.no for å chatte eller sende spørsmål

Jente ruller en cannabisrøyk
STERKERE: Syntetiske cannabinoidar (spice) gir en rus som likner cannabisrus, men enda sterkare. Foto: Unsplash

Fakta

RUSinfo:

Ingen pekefinger,

bare svar på det du lurer på om rus!

Ring 915 08 588 / 08588

Besøk RUSinfo.no for å chatte eller sende spørsmål

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Rusmidler

Les mer

Cannabis

Les mer