Privatist - hvordan lære pensum før eksamen?

Som privatist har du ikke krav på undervisning i faget. Likevel finnes det flere privatskoler du kan betale for undervisning, eller du kan velge å lese selv.

Sist oppdatert: 17.11.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Gutt på biblioteket (www.colourbox.com)
LESE SELV: Det er fullt mulig å ta fag som privatist uten å følge noen form for undervisning. Har du selvdisiplin nok, er dette billigste måten å gjøre det på.

Mange synes det er vanskelig å lære seg pensum i fagene helt på egenhånd. Derfor finnes det en rekke privatskoler hvor du kan betale for undervisning i enkeltfag eller ta hele videregående skole.

Hva som tilbys varierer fra skole til skole, men en del skoler har årskurs og halvårskurs for enkeltfag.

Hvor lang tid du vil bruke på forberedelse i faget før du melder deg opp til eksamen er altså opp til deg selv.

Undervisning sammen med andre

Ved private skoler får du undervisning i klasse med andre som skal opp til privatisteksamen i de samme fagene som deg.

I disse klassene vil det være elever i alle aldre, alt fra de som går videregående skole til voksne som ikke tok faget da de gikk på videregående.

Ofte kan du velge faglæreren din på privatskolen som eksaminator på eksamen.

Spør om pris på privatskolen

Når og hvordan du melder deg på undervisningen vil variere fra skole til skole. Det lureste er å ta kontakt med skolen og undersøke selv. Husk å spørre om hva det koster.

Fordelen med privatskoler er at de utarbeider leselister, og du får undervisning og oppfølgning i de ulike fagene, i tillegg til å få rettet oppgaver.

Du kan lese mer om hvordan melde deg opp til eksamen i denne artikkelen.

Eksempler på privatskoler:

Sonans

Akademiet

Bjørknes

Folkeuniversitetet

Fjernundervisning - oppfølging, men stor frihet

Fjernundervisning betyr at du leser pensum på egenhånd, borte fra skolen.

Du sender likevel inn oppgavebesvarelser for retting. Med fjernundervisning står du friere enn i en tradisjonell skolesammenheng.

Du får oppfølging, men velger selv hvordan du vil legge opp studiene. Du betaler skoleavgift, og skolen gir deg pensumliste.

Eksempler på skoler som tilbyr fjernundervisning:

Akademiet Nettstudier

NKI Nettstudier

Folkeuniversitetet

Sonans nettgymnas

Spør om du kan hospitere

Det kan være vanskelig å lese alt pensum på egenhånd, akkurat som det kan vært dyrt å gå på privatskole. Hospitering kan være en løsning på dette.

Ta kontakt med en offentlig videregående skole som tilbyr faget du skal lese og hør om du kan få følge undervisningen.

Kanskje får du ikke rettet prøver og oppgaver, men det vil jo hjelpe bare å få være til stede og følge med i timene.

Du kan lese selv til eksamen

Det er fullt mulig å ta fag som privatist uten å følge noen form for undervisning. Har du selvdisiplin nok, er dette billigste måten å gjøre det på.

Sørg bare for å skaffe deg den godkjente læreplanen for faget, slik at du leser på riktig pensum. Det kan også være lurt å se på tidligere eksamener og eksamensveiledninger for å se hva som kjennetegner en god besvarelse.

Selv om du leser på egenhånd, kan det uansett være lurt å sjekke med biblioteket, Røde kors, fritidsklubber eller andre som tilbyr leksehjelp. Dette kan være nyttig å benytte seg av hvis det er deler av pensum du ikke forstår.

Undersøk også om du har noen i familien eller venner som kan tenke seg å hjelpe deg litt underveis hvis du står fast.

Utdanningsdirektoratet sine nettsider finner du mye nyttig informasjon om å ta fag som privatist.

Fakta

Viktige frister:

  • 15.september er fristen for å melde seg opp til høsteksamen som privatist.
  • 1.februar er fristen for å melde seg opp til våreksamen som privatist.
  • For mer info om oppmelding til eksamen og frister, besøk udir.no
Gutt på biblioteket (www.colourbox.com)
LESE SELV: Det er fullt mulig å ta fag som privatist uten å følge noen form for undervisning. Har du selvdisiplin nok, er dette billigste måten å gjøre det på.

Fakta

Viktige frister:

  • 15.september er fristen for å melde seg opp til høsteksamen som privatist.
  • 1.februar er fristen for å melde seg opp til våreksamen som privatist.
  • For mer info om oppmelding til eksamen og frister, besøk udir.no

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?