Hvor vanlig er gaming?

Tall fra Medietilsynet viser at 96 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i alderen 9-18 år spiller spill, for eksempel på PC, Playstation, mobil og nettbrett.

De mest populære spillene blant barn og ungdom er som regel typiske "guttespill" som FIFA, Fortnite, Call of Duty, CSGO (Counter Strike) og GTA (Grand Theft Auto).

Flest gutter som spiller

Tallene fra Medietilsynet viser også at det er flest gutter som spiller spill. Blant jentene ser man at spilling er mest vanlig blant de yngste, og at antall jenter som spiller synker etter hvert som de blir eldre.

 

 

Finnes det fordeler med å game?

Mange gamere får et kick av å klare ulike nivåer i spillet de holder på med. For noen tar derimot spillgleden og spenningen kontroll over livene deres, og de bruker hver eneste ledige time på å spille. Dette kan gå ut over utdanning, venner og familie og påvirke personen i en negativ retning.

Men hva med spillerne som ikke blir spillavhengige, og som klarer å fungere fint i hverdagen selv om de gamer?

Fire positive sider ved online-gaming

1. Blir gode i engelsk

Studier av barn og unge viser at de som bruker mye tid på dataspilling er gode i engelsk. Forskere tror årsaken ligger i at mange av online-spillene foregår på engelsk, og at spillere som bruker disse spillene øker sitt engelske ordforråd ved å både lese spillinstruksjoner og samarbeide med andre på nett. Les mer om hvorfor gamere blir gode i engelsk her (link til - å game gjør deg god i engelsk).

2. Sosial på nett

Verden har endret seg mye siden internett kom, og i dag er de fleste barn og unge aktive på sosiale medier, i online-spill og lignende. Mange vil sikkert mene at det å snakke med noen i et nettspill eller i et chatterom ikke er særlig sosialt.

Likevel virker mange å mene at de er sosiale, også når de spiller på nett eller snakker med noen i et chatterom. Sjekk ut vår vote: Er du sosial når du spiller online?.

 

FAKTA

Fordeler med online-gaming:

  • Gamere blir gode i engelsk.
  • Det er gøy!
  • Kan brukes for å lære ungdom etikk.
  • Man kan være sosial på nett.

 

3. Dataspill kan lære ungdom etikk:

Filipa de Sousa, forsker ved Institutt for Pedagogikk ved UiO, studerer videospill og hvordan de kan brukes for å lære ungdom på videregående skoler etikk. Sousa studerer bruken av det voldelige dataspillet "The Walking Dead" i skolen, og har blant annet studert en klasse i Bergen og en i Portugal, som begge har brukt dataspillet i sin undervisning.

For å lære ungdommene etikk stopper læreren spillet idet rollefiguerene må ta en viktig moralsk avgjørelse. Studentene må så reflektere over hvordan de ville ha handlet, med utgangspunkt i ulike teorier. Til slutt stemmer alle elevene over hva de ville gort i spillet, og spilleren i dataspillet handler på den måten flertallet ønsker.

Les mer om hvordan dataspillet "The Walking Dead" ble brukt for å gjennomføre undervisningen.

4. Det er morsomt!

Å spille online-spill, pc-spill eller lignende er gøy, og kan være et fint avbrekk fra lekser, mas og stress. Når man spiller er man konsentrert, kanskje er man en del av et team? Og ofte føler man en mestringsfølelse når man klarer en bane eller når et nytt nivå i spillet.

Spilling kan derfor være en god fritidsaktivitet å ha i livet sitt, så lenge man klarer å kontrollere den og ikke lar den ta overhånd.