Er du ung og kreativ, men blakk?

Har du og vennene dine planer om å arrangere en konsert? Eller kanskje har dere alltid har drømt om å bygge en ny rampe for skateboard? Det er mange ordninger dere kan søke om å få støtte fra.

Jente med en god idé (www.colourbox.com)

Det kan være frustrerende å sitte på en god idé, men mangle midlene til å gjennomføre den. Derfor har vi laget en oversikt over ulike ordninger du kan søke om støtte fra, slik at du får nok midler til å utvikle din idé eller prosjekt:

Aktiv ungdom

Har dere en god idé til å finne på noe der dere bor? Aktiv ungdom kan kanskje hjelpe dere. For å søke må dere være minst fire stykker mellom 15 og 25 år. Blir søknaden godkjent kan dere få opp til 80.000 kroner i støtte.

Internasjonalt samarbeid

Aktiv Ungdom har ikke bare prosjekter i Norge, men samarbeider også med flere andre land om felles prosjekter. Ungdommene som deltar kan for eksempel starte en lokal kafé, og utveksle erfaringer rundt dette. Alle som deltar kan få støtte til å besøke hverandre flere ganger hvis det er nødvendig for prosjektet, eller de kan samarbeide over internett.

Eksempler:

  • I vinter fikk en gruppe ungdommer i Tromsø støtte til å jobbe med unge gatekunstnere. Prosjektet varte i tre dager og inkluderte verksted der deltakerne lærte mer om ulike typer gatekunst og graffiti, historien bak gatekunst og hvordan de kunne lage det på egenhånd.


  • Ulike idretter har fått økonomisk støtte til å produsere filmer som skal vise gode eksempler på hvordan man bekjemper homofobi i idrettsmiljøer.


  • Åtte ungdommer fra Søndre Holmlia aktivitetssenter lager en dokumentarfilm om lokale og globale miljøutfordringer i samarbeid med den lokale Rusken-aksjonen.


  • I sommer møttes 13 unge kunstnere fra forskjellige land på Kvamsøy i Balestrand for å lære hverandre forskjellige kunstuttrykk, og arrangere en rekke verksteder, utstillinger og konserter.

Søk om Frifond-midler

Den statlige støtteordningen til aktiviteter for barn og unge heter Frifond. Hvis dere er under 26 år kan dere søke om Frifond-midler. De fleste kan søke og mange får tilskudd. Nettsidene til Frifond er laget spesielt for dere som søker på enten:

Dette er en støtteordning for ungdom, og gruppa må også være demokratisk oppbygd. Skal dere få penger må gruppa også være enige om hva pengene skal brukes til. Frifond har støttet store fester, kaninhoppkonkurranser, designgrupper, konserter, festivaler, bygging av skateramper, produksjon av filmer og syklubber, bare for å nevne noe. Ungdom rundt omkring i Norge har enorm fantasi og kreativitet til å sette igang aktiviteter på sitt eget hjemsted.

Nettsted for unge kunstnere

Trafo.no er et nasjonalt tilbud til unge mellom 16 og 22 år, og skal stimulere skapende evner, hjelpe frem enkeltideer, frittstående prosjekter, tilrettelegge for selvstendige, kreative arbeidsformer og møter mellom unge kunstnere og profesjonelle miljøer.

Trafo kan du søke om stipend, få mentorhjelp, publisere egne verk, eller delta på konkurranser og workshops.

Eksempler:

  • Carl Schøyen Pintzka gjennomførte en Trafo-støttet fotoreise til Israel.


  • Guro Hauge lagde en dansefilm med penger hun fikk fra Trafo.


  • Alias Johanne, ble tildelt kr. 5000,- til en forestilling som tematiserer voldens brutalitet i dagens samfunn gjennom uttrykkende dans, drama og film.

LNUs støtteordninger

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) administrerer en rekke nasjonale og internasjonale støtteordninger. Se oversikten over de ulike støtteordningene på LNUs hjemmeside.

Blant støtteordningene er Mangfold og inkludering, som er myntet på barn og unge som ønsker å sette fokus på mangfold, holdninger og dfeltakelse. LNU forvalter denne støtteordningen på vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

LNU administrerer også LNU Kultur som finansieres av Kultur- og kirkedepartementet. Ordningen kan støtte organisasjoners prosjekt innen musikk, dans, drama, kunst, film, kulturminner samt crossover av slike uttrykk.

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond har som oppgave å stimulere og støtte det nordiske kultursamarbeidet. Les mer om det her.

FNUF - Föreningen Nordens ungdomsförbund

FNUF har som formål å fremme nordisk samarbeid, særlig på det kulturelle- og språklige området. De ønsker å skape et sted hvor unge kan møtes, slik at forståelsen mellom kulturer opprettholdes og styrkes. FNUF arrangerer reiser, seminarer, lederskapsprogrammer og lignende. Les mer om FNUF her.

Valhalla

Valhalla er Nordisk Ministerråds portal for barne- og ungdomskultur i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Formålet er å øke barn- og ungdoms kunnskap og engasjement for kultur, politikk og samfunn i Norden.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og Fordelingsutvalget administrerer flere tilskuddsordninger på vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Det er kun organisasjoner som kan søke om disse tilskuddsordningene.

Les mer

Masterstipend

Alarga fungerer som en rekrutteringspartner for norsk næringsliv, og tilbyr en stipendordning som løper over to år. Kun studenter med to utenlandsfødte foreldre av ikke-vestlig landbakgrunn kan søke. Hver stipendmottaker tildeles et stipend på kr 100 000,- (fordelt på 2 x kr 50 000,- over to år).

Eurodesk

Eurodesk har laget en database over stipend- og støttemuligheter, samt studie- og jobbmuligheter i utlandet. Denne basen har en mengde programmer og ordninger som kan være aktuelle. Les mer om Eurodesk her.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 10.08.2017

Offentleg og kvalitetssikra
Jente med en god idé (www.colourbox.com)
Fikk du svar på det du lurte på?
Aktuelt

Tre tips til deg som skal på fest

Hva skal til for å feste trygt når alkohol og annen rus er involvert? Og hva gjør du hvis festen går litt for langt? Her er noen råd.

Jobb og aldersgrenser

Visste du at det er ulovlig å jobbe hvis du er under 13 år? Og at du som er ungdom ikke skal ha en jobb som går ut over skolearbeidet?

Jobber i kassa på butikk (colourbox.com)

Mobber du uten å vite det?

Visste du at du er med på å mobbe hvis du videresender sårende ting om andre, eller hvis du ser at mobbing skjer uten å gjøre noe?

To gutter ser på en telefon og ler. En annen gutt står i bakgrunnen og ser lei seg ut. Foto: Colourbox