Hvem kan du snakke med om videregående skole?

Finn ut hvem du må snakke med for å få svar på spørsmål om eksamen, karakterer, inntak på vgs, vitnemål, omvalg, utveksling, læreplass og ungdomsrett.

Sist oppdatert: 14.12.2020 Av: Veiledningssenteret i Follo i samarbeid med ung.no

Elev rekker opp hånda i klasserommet

Om eksamen

Er du elev på ungdomskolen eller videregående skole, og lurer på hva du kan komme opp i til eksamen? Eller har spørsmål om hvordan eksamen gjennomføres, om det er mulig å bytte eksamensfag eller hvilke konsekvenser det får hvis du ikke møter opp?

 • Snakk med rådgiver på skolen din eller den i skoleledelsen som har ansvar for eksamen.

Tar du eksamen som privatist?

Er du privatist og usikker på hvor du skal møte, hvordan eksamen gjennomføres eller om du skal ha med deg noe?

Om karakterene dine

Er du elev på ungdomskolen eller videregående skole, og er uenig i den karakteren du har/får i ett fag? Eller er du redd for å stryke eller trenger du bare å få vite hva du kan gjøre for å få bedre resultater? Forstår du ikke hvorfor du har ikke får bedre karakterer?

Hvis du er misfornøyd med karakteren din, er det også mulig å klage på den. Det kan du lese mer om i artikkelen Slik klager du på karakteren din.

Om inntak på vgs

Er du elev på ungdomskolen eller på videregående skole og lurer på hva poenggrensen er for å komme inn på det du ønsker på vgs? Har du andre spørsmål om opptakskrav eller fagtilbud på en konkret videregående skole?

 • Ta kontakt med den videregående skolen direkte, eller med inntakskontoret i ditt hjemfylke.
 • Spør også rådgiveren på skolen din om hjelp om du du synes det er vanskelig. Les også om poengutregning her.

Om utveksling på vg2

Er du elev på ungdomskolen eller på videregående skole og lurer på om du skal dra på utveksling? Har du bestemt deg for å dra på utveksling og har praktiske spørsmål? Eller er du på utveksling og vurderer avbrudd, eller om du kan bli et år til?

 • Snakk med rådgiver på skolen din.
 • For praktiske spørsmål om land, språk, fagtilbud, vertsfamilie og lignende må du snakke med den utvekslingsorganisasjonen du bruker eller vurderer å bruke.
 • Her kan du lese mer om å ta vg2 som utvekslingselev.

Om omvalg

Er du elev på videregående skole og lurer på om du vil slutte, eller vurderer du å gjøre et omvalg neste skoleår? Er du usikker på konsekvenser og muligheter om du fortsetter eller om du bytter?

Om stryk

Er du elev på videregående skole og er redd for å stryke i ett eller flere fag? Lurer du på hvilke konsekvenser det kan få? Eller er du redd for å ikke komme inn neste år? Trenger du hjelp for å fullføre skoleåret?

Les mer om hva som skjer om du ikke fullfører alle fag her.

Om vitnemål

Er du elev på videregående skole og lurer på om du kan slutte i enkeltfag eller bytte fag? Har du tatt eller skal du ta fag som privatist og lurer på hva det betyr for vitnemålet ditt? Er du usikker på hvilke fag du kan velge og hva du ikke kan velge?

 • Snakk med rådgiver på skolen din eller med den i skoleledelsen som har ansvar for fagvalg/vitnemål.

Ferdig med vgs?

Er du ferdig med vgs, men ønsker å bytte ut eller forbedre fag på vitnemålet ditt? Er du usikker på om du mangler fag, om det er fag du kan bytte ut eller hvilke karakterer som blir stående?

 • Ta kontakt med den som er vitnemålsansvarlig på den skolen hvor du var elev, eller med inntakskontoret i det fylket du gikk på skole.

Om ungdomsrett

Er du elev på videregående skole og lurer på om du kan ta ett år på nytt, slutte eller gjøre omvalg, og likevel fullføre innen ungdomsretten?

Er du ikke elev på videregående skole og lurer på om du skal begynne igjen på vgs, eller lurer du på hva du kan søke på? Er du usikker på om du fremdeles har ungdomsrett, eller trenger du hjelp til å søke vgs? Er du usikker på hvilke fag du har fullført, eller på hvilke muligheter du har til å fullføre vgs?

Ferdig med videregående skole og vil gå på et annet utdanningsprogram?

 • Ta kontakt med inntakskontoret i ditt hjemfylke for å spørre om du har mulighet for å få skoleplass, selv om du ikke har ungdomsrett.

Om læreplass

Er du elev på ungdomsskole eller videregående skole og har spørsmål om det å være lærling eller lærekandidat? Eller lurer du på hvordan mulighetene er for læreplass innen de fagene du er interessert i?

Spørsmål om læreplassen din?

Er du lærling og lurer på noe om læreplassen din, utenlandsopphold i læretida eller lærekontrakten din? Vurderer du å avbryte læretida eller ønsker du et fagbrev til? Har du spørsmål om fagprøven?

Les også mer om lærlingers rettigheter og plikter her.

Gode offentlige informasjonskilder

 • Informasjon om tilbud og regelverk knyttet til videregående skole og læretid finner du på vilbli.no, som er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring.
 • Informasjon om utdanning og yrker finner du på utdanning.no, som er en offentlig og kvalitetssikret nasjonal nettportal.
 • Informasjon om eksamen, lovverk og innhold i læreplaner finner du på udir.no, som er hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.
 • Informasjon om folkehøgskoler finner du på folkehogskole.no, som er en samleside for tilbudet i Norge.
 • Informasjon om å søke fagskole er spredt, men et nyttig sted er å begynne er denne artikkelen på utdanning.no.
 • Informasjon om å søke høyere utdanning og poengberegning finner du på samordnaopptak.no, som er et service- og koordineringsorgan for opptaket til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler i Norge.
 • Informasjon om å søke utdanning i utlandet finner du på ansa.no, som er en offentlig og nøytral informasjonskanal om utdanning i utlandet.
 • Informasjon om stipend og lån finner du på lanekassen.no.
Elev rekker opp hånda i klasserommet

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?