Vil du bli pilot?

Det kreves hard jobbing for å nå flygerdrømmen, men hvordan blir du egentlig pilot? Her får du svaret.

Sist oppdatert: 21.01.2022 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med Veiledningssenteret i Follo

To piloter sitter i cockpit
BLI PILOT: Utdanner du deg som pilot ved Universitetet i Tromsø, får du støtte fra Lånekassen til å finansiere studiene.

Vanligvis består trafikkflybesetningen av en kaptein og en styrmann, i tillegg til kabinbesetningen om bord på passasjerfly.

Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygingen foregår etter sikkerhetsreglene.

Styrmannen er nestkommanderende og avløser kapteinen ved behov. Sammen setter kaptein og styrmann opp reiseplanen med spesifikasjoner for flyhastighet, flyhøyde og flytid.

Vil du jobbe i sivil luftfart?

Hvis du vil jobbe i sivil luftfart, jobber du som pilot for flyselskaper som flyr passasjerer på ruteflygninger eller på charterreiser i inn- og utland. For å jobbe innen sivil luftfart, finnes det to ulike utdanninger i Norge:

  • Statlig finansiert pilotutdanning: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet tilbyr en bachelor i luftfartsfag, hvor du tar første året i Tromsø og de to siste årene av utdanningen i Bardufoss. Denne utdanningen må du ikke betale selv, og du søker via lokalt opptak. Les mer om pilotutdanningen ved UiT her.
  • Egenfinansiert pilotutdanning: Private fagskoler tilbyr også sivil pilotutdanning, men da må du betale hele utdanningen selv. Noen private skoler er imidlertid godkjente, og gir deg rett til å få noen utgifter finansiert av Lånekassen. Det varierer hvor mye det koster for disse utdanningene. Les mer om private pilotutdanninger på utdanning.no.
  • Det er mulig å ta pilotutdanningen i utlandet også, både i andre europeiske land og i USA, og få utdanningen godkjent i Norge. ANSA kan svare på spørsmål om utdanning i utlandet. Merk at det ikke er mulig å få støtte fra lånekassen til pilotutdanning i utlandet.

Vil du jobbe i Luftforsvaret?

Denne utdanningen foregår både i Norge og i USA, og har en varighet på 3-6 år.

Du må imidlertid huske at du er nødt til å avtjene plikttjeneste i Luftforsvaret inkludert tiden utdanningen tar, hvis du velger denne veien for å bli pilot. Plikttjenesten er 12 år for flygere og 8 for navigatører.

Du kan lese mer om Luftforsvarets flygeskole på hjemmesiden til Forsvaret.

Spesielle opptakskrav

For å utdanne deg til pilot ved Universitetet i Tromsø må du ha:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 (eller S1+ S2)
  • Fysikk 1

I tillegg må du bestå opptaksprøver og en medisinsk test.

Både den private og sivile pilotutdanningen krever at du er minst 18 år og har en gyldig klasse 1 legeattest. Du må samtidig ha tilfredsstillende kunnskap i engelsk og matte, normal helse og syn, og plettfri vandel.

Det er en fordel å ha fullført videregående skole, men det er ikke alle steder at dette er et krav.

For å utdanne deg til pilot i Luftforsvaret, må du være mellom 18 og 22 år, eller 24 år hvis du har fullført befalskolen. Du må ha generell studiekompetanse og du må gjennom opptak og seleksjon.

Personlige egenskaper

Det stilles krav om god fysikk, psyke og motivasjon for å bli pilot. En flyger må gjennomgå hyppige legeundersøkelser avhengig av alder. Hvert halvår må flygere gjennomføre skriftlige og praktiske prøver.

En pilot skal ha rask reaksjonsevne og være i stand til å bedømme og handle riktig i vanskelige og uforutsette situasjoner. Les mer om medisinske krav i luftfarten på Luftfartstilsynets nettsider.

Åpen

UtdanningHøyere utdanning
To piloter sitter i cockpit
BLI PILOT: Utdanner du deg som pilot ved Universitetet i Tromsø, får du støtte fra Lånekassen til å finansiere studiene.

Åpen

UtdanningHøyere utdanning

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?