Når du skal søke på høyskole eller universitet, bruker du Samordna opptak. Søknadsprosessen foregår på nettet, og du kan registrere søknaden din fra 1. februar.

 • arrow_drop_down_circle  Andre frister når du søker
  Når du søker deg inn på høyere utdanning er det flere frister du må forholde deg til. Detaljer om fristene finner du på Samordna opptak sine nettsider.

  • 20 mars: Frist for å laste opp dokumentasjon for deg som hadde søknadsfrist 1. mars
  • 15. april: Frist for å laste opp dokumentasjon for deg som søker i vanlig opptak.
  • 1. juli: Frist for å bytte om rekkefølge på studieønskene dine
  • 1. juli: Siste frist for å laste opp dokumentasjon (for deg som fullfører utdanning våren du søker)
  • 20. juli: Du får svar på søknaden din
  • 24. juli: Du må svare på om du vil motta studieplassen du har fått tilbud om innen 24. juli kl. 23.59

Annen nyttig informasjon

Opptaksprøver

Politihøgskolen og flere studier innen kunst, dans, musikk og teater har opptaksprøver. Dette gjelder både ved offentlige og private skoler. Skolene har forskjellige frister. Noen ganger må du levere inn oppgaver, andre krever audition og prøvespill, eller fysiske og psykiske tester.

Ta kontakt med den skolen du er interessert i, i god tid, så du får tid til å forberede opptaksprøvene.

Private høyskoler

Noen private skoler har egne søknadsfrister. En del har også fortløpende inntak. Det betyr at de tar inn kvalifiserte søkere helt fram til alle plassene er tatt, uten en bestemt søknadsfrist.

Ved fortløpende opptak lønner det seg å sende inn søknaden tidlig. Ta kontakt med skolene du er interessert i, for mer informasjon.