Fravær på ungdomsskolen

Har du vært borte fra skolen eller ikke møtt til timen? Her får du oversikt over hvilke regler som gjelder for fravær på ungdomsskolen.

SKOLELEI? Det er flere gyldige grunner til fravær, men mye fravær gjør at du går glipp av viktig undervisning, og det kan bli vanskelig for læreren din å sette karakter. Foto: Katerina Holmes/Pexels

Når du går i grunnskolen (1.-10. klasse), har du plikt til å møte til alle timer. Det betyr at foreldrene dine må søke om permisjon hvis du skal være borte fra skolen når du ikke er syk.

Når du går på ungdomsskolen, blir fraværet ført på vitnemålet. Fraværet blir ført opp som dager og enkelttimer.

Årsaken til fraværet kan føres på et vedlegg til vitnemålet

Reglene om fravær i grunnskolen står i forskrift til opplæringsloven. Der står det at du eller foreldrene dine kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet.

Dette gjelder bare hvis dere har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Du kan kreve at noe fravær ikke føres på vitnemålet

For opptil ti skoledager i et skoleår kan du kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

Hva skjer hvis du har mye fravær?

Hvis du har mye fravær, kan det få flere følger for deg:

  • Du går glipp av mye opplæring.
  • Høyt fravær, uansett grunn, kan føre til at læreren din ikke har vurderingsgrunnlag, og at du får ikke standpunktkarakter i et fag.
  • Skolen kan gi deg nedsatt karakter i orden eller oppførsel på grunn av skulking.

Hvis det er fare for at læreren din mangler vurderingsgrunnlag for å sette karakter i et fag, skal skolen varsle deg og foreldrene dine så tidlig som mulig.

Skrevet av redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 26.10.2021

Offentlig og kvalitetssikret
SKOLELEI? Det er flere gyldige grunner til fravær, men mye fravær gjør at du går glipp av viktig undervisning, og det kan bli vanskelig for læreren din å sette karakter. Foto: Katerina Holmes/Pexels

Fakta

  • Når du går i grunnskolen (1.-10. klasse), har du plikt til å møte til alle timer på skolen.
  • Fraværet ditt blir vanligvis ført på vitnemålet ditt, men det finnes noen få unntak fra dette.
  • Har du spørsmål om fravær? Send inn spørsmål anonymt til elevombudet på ung.no/oss
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Skoleproblemer? Få hjelp av Elevorganisasjonen

Har læreren din lov til å stryke deg på en prøve du ikke har vært på? Elevorganisasjonen kan hjelpe deg med problemer du har på skolen.

Elevorganisasjonen (elev.no)

Du har rett til videregående opplæring

Ingen kan tvinge deg til å gå på videregående, men i Norge har du rett til skoleplass eller et annet opplæringstilbud. Dette kaller vi ungdomsrett.

Jente holder lapp med Ungdomsrett
Aktuelt

Nudes av meg er delt, hva gjør jeg?

Her finner du konkrete tips til hvordan du får fjernet intime bilder eller videoer av deg som er blitt delt.

Jente som ser bekymringsfullt på telefonen sin.

Lukt fra underlivet

Alle, både gutter og jenter, har sin særegne lukt fra underlivet. Ingen er fullstendig luktfri, men det skal ikke lukte vondt.

Undertøy til tørk (colourbox.com)

Hva er informasjonskapsler (cookies)?

Hva brukes de til, er de farlige og hvordan kan du slette dem?

Illustrasjon av en cookie som ligger på et tastatur.