I grunnskolen (1.-10. klasse) har du møteplikt til alle timer. Dette vil si at foreldrene dine må søke om permisjon dersom du skal være bort fra skolen uten at sykdom er årsaken.

Når du går på ungdomsskolen føres fraværet på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer.

 

Årsaken til fravær kan føres på et vedlegg til vitnemålet

Reglene om fravær i grunnskolen står i forskrift til opplæringsloven.

Der står det at du som elev, eller foreldrene dine, kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd.

Du kan kreve at noe fravær ikke føres på vitnemålet

For inntil ti skoledagar i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

 

Hva skjer om du har mye fravær?

Dersom du har mye fravær kan dette få flere følger for deg:

  • Elever som har mye fravær, går glipp av mye opplæring.
  • Høyt fravær, uansett grunn, føre til at læreren kan mangle vurderingsgrunnlag, og at eleven får ikke standpunktkarakterer.
  • Skolen kan sette ned karakteren i orden eller oppførsel på grunn av skulk.

Hvis det er fare for at læreren ikke har grunnlag for å sette karakter i et fag, skal skolen varsle deg som elev og foreldrene dine så tidlig som mulig.

 

Fremdeles rett til videregående opplæring

Dersom du har mye fravær kan dette føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel, og i noen tilfeller kan det også føre til at du mangler karakter i et fag. Selv om skolen ikke har vurderingsgrunnlag for deg i et eller flere fag kommer du inn på videregående skole. Etter opplæringsloven § 3-1 har du rett til videregående opplæring.