Fravær på ungdomsskolen

Har du vært borte fra skolen eller ikke møtt til timen? Her får du oversikt over hvilke regler som gjelder for fravær på ungdomsskolen.

Sist oppdatert: 06.09.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

""
SKOLELEI? Det er flere gyldige grunner til fravær, men mye fravær gjør at du går glipp av viktig undervisning, og det kan bli vanskelig for læreren din å sette karakter. Foto: Katerina Holmes/Pexels

Når du går i grunnskolen (1.-10. klasse), har du plikt til å møte til alle timer. Det betyr at foreldrene dine må søke om permisjon hvis du skal være borte fra skolen når du ikke er syk.

Når du går på ungdomsskolen, blir fraværet ført på vitnemålet. Fraværet blir ført opp som dager og enkelttimer.

Du kan kreve at noe fravær ikke føres på vitnemålet

For opptil ti skoledager i et skoleår kan du kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

 • dokumentert fravær av helsegrunner (du må ha legeerklæring for å dokumentere dette)
 • innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11

Årsaken til fraværet kan føres på et vedlegg til vitnemålet

Reglene om fravær i grunnskolen står i forskrift til opplæringsloven. Der står det at du eller foreldrene dine kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet.

Dette gjelder bare hvis dere har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Hva skjer hvis du har mye fravær?

Hvis du har mye fravær, kan det få flere følger for deg:

 • Du går glipp av mye opplæring.
 • Høyt fravær, uansett grunn, kan føre til at læreren din ikke har vurderingsgrunnlag, og at du får ikke standpunktkarakter i et fag.
 • Skolen kan gi deg nedsatt karakter i orden eller oppførsel på grunn av skulking.

Hvis det er fare for at læreren din mangler vurderingsgrunnlag for å sette karakter i et fag, skal skolen varsle deg og foreldrene dine så tidlig som mulig.

Fakta

 • Når du går i grunnskolen (1.-10. klasse), har du plikt til å møte til alle timer på skolen.
 • Fraværet ditt blir vanligvis ført på vitnemålet ditt, men det finnes noen få unntak fra dette.
 • Har du spørsmål om fravær? Send inn spørsmål anonymt til elevombudet på ung.no/oss
""
SKOLELEI? Det er flere gyldige grunner til fravær, men mye fravær gjør at du går glipp av viktig undervisning, og det kan bli vanskelig for læreren din å sette karakter. Foto: Katerina Holmes/Pexels

Fakta

 • Når du går i grunnskolen (1.-10. klasse), har du plikt til å møte til alle timer på skolen.
 • Fraværet ditt blir vanligvis ført på vitnemålet ditt, men det finnes noen få unntak fra dette.
 • Har du spørsmål om fravær? Send inn spørsmål anonymt til elevombudet på ung.no/oss

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider