Fagvalg på studiespesialisering

Lurer du på hva programfag er og hvilke du eventuelt bør velge? Her er en oversikt som kan hjelpe deg.

Sist oppdatert: 18.09.2021 Av: Veiledningssenteret i Follo i samarbeid med ung.no

""
FAGVALG: Hvis det er en spesifikk utdanning du ønsker å ta på høgskole eller universitet bør du sjekke om du trenger noen spesielle fag. Foto: Colourbox

Alle som går studiespesialisering på VGS må velge programfag på både andre- og tredjeåret. Det kan være vanskelig å vite hva du kan, bør og skal velge.

Hva bør du tenke på?

Start tidlig! Finn ut om utdanningen du ønsker å ta senere på høgskole eller universitet trenger noen spesielle fag. Det vanligste opptakskravet er generell studiekompetanse, men noen studier har i tillegg spesielle opptakskrav.

Hvis du ikke aner hva du vil studere etter VGS bør du først og fremst tenke på hva du liker og mestrer. Samme hva slags utdanning du skal søke på etterpå, så er det en fordel å ha gode karakterer. Det er lettere å få gode karakterer i fag du er interessert i.

Motsatt kan det være vanskelig å få gode karakterer i fag du egentlig ikke liker så godt, men som noen har sagt er «lure» å ta. Har du først tatt et programfag kan du i utgangspunktet ikke velge det bort fra vitnemålet ditt.

Alle må ha en fordypning

Alle som går på videregående skal fordype seg i noe. På de fleste utdanningsprogram er fordypningen bestemt på forhånd, med obligatoriske programfag: Slik er det for eksempel på utdanningsprogrammet Idrettsfag, der får du fordypning i teoretiske og praktiske idrettsfag, og i tillegg kan du velge enkelte fag selv.

Studiespesialisering er det eneste utdanningsprogrammet hvor du velger fordypning selv, enten fordypning i Realfag eller fordypning i Språk/samfunnsfag/økonomi.

Du har ikke rett til å få akkurat de fagene du ønsker, for skolen må ta mange hensyn når de skal tilby programfag. Skolen har plikt til å hjelpe deg med å velge en kombinasjon av fag som gir deg et godkjent vitnemål til slutt.

Hvor mange programfag må du ha?

For å få et godkjent vitnemål skal du som går på Studiespesialisering velge tre programfag + matematikk på Vg2, og tre programfag på Vg3. Du må ha fordypning i minst to fag, det vil si at fagene bygger på hverandre.

For eksempel gir Rettslære I pluss Rettslære II til sammen en fordypning, og du må ha to slike. Begge fordypningene må være innenfor ett av de to områdene, det vil si enten to fordypninger innen Realfag eller to fordypninger innen Språk/samfunnsfag/økonomi).

Resten av programfagene kan velges fra alle de studieforberedende utdanningsprogrammene. På vilbli.no kan du lese mer om hvilke programfag du kan ta på Realfag og hvilke programfag du kan ta på Språk/samfunnsfag/økonomi.

Noen fag gir ekstra poeng

Når du skal søke på høyere utdanning skal du konkurrere med en poengsum – karaktersnittet ditt regnes om til karakterpoeng. Tips: du kan bruke Karakterkalkulatoren på utdanning.no til å regne ut dine karakterpoeng.

Du kan til sammen få maksimalt 4 realfag- og språkpoeng som kan legges til karakterpoengene dine. På hjemmesiden til Samordna opptak kan du se hvilke fag som gir realfagspoeng og hvilke fag som gir språkpoeng.

Realfagspoeng og språkpoeng ble innført for å få flere til å velge disse fagene, fordi det er kompetanse det er behov for. Husk at det likevel har større betydning å få gode karakterer enn språk- og realfagspoeng alene. For poengsummen din kan det være bedre å få karakteren 5 i P-matte enn karakteren 3 i S-matte, selv om S-matte gir realfagspoeng.

Angre på fagvalg?

Har du valgt for vanskelige eller for kjedelige fag? Eller har du funnet ut hva du vil bli, og ser at du trenger noen spesielle fag? Det kan være mulig å gjøre noe med.

Men - det er avhengig av når du ønsker å bytte, og om det er praktisk mulig for skolen å tilby deg det faget du ønsker. Det er også slik at skolen alltid vil være mer opptatt av at du får en godkjent kombinasjon og at du får mange nok fag, enn at du får fag du liker. Det er for at du skal få et godkjent vitnemål når du er ferdig med Vg3.

Først og fremst er det viktig at du snakker med kontaktlærer og/eller rådgiver, så fort du begynner å tenke på et bytte. Da kan du få hjelp til å finne ut av hva du kan og bør gjøre.

Det er mange formelle og praktiske forhold som kan spille inn, og det er bare på din egen skole du kan få svar på om det du ønsker er mulig å få til.

Endringer etter fullført VGS

Noen ønsker å bytte ut ett eller flere av de programfagene de har tatt, etter at de er ferdige med Vg3. Det kan være mulig, men da får du et ordinært vitnemål.

Det er ikke mulig å gjøre slike endringer på et førstegangsvitnemål. Hvis du må ta opp nye programfag for å dekke spesielle opptakskrav, for eksempel realfag, så er det mulig å dokumentere nye programfag som et vedlegg, uten å gjøre endringer på vitnemålet ditt.

Det er de samme kravene til antall programfag og til fordypning selv om du velger å bytte ut fag etter VGS. Det er ikke mulig å bytte bort fellesfag, de er obligatoriske.

Derfor bør du alltid sjekke med den som er vitnemålsansvarlig på den skolen du gikk på, før du tar opp nye fag. Det er den gamle skolen din som lager nytt vitnemål til deg.

To eksempler på fagvalg

Fakta

På Studiespesialisering må du velge en av disse fordypningene:

  • Realfag
  • Språk/samfunnsfag/økonomi

vilbli.no kan du lese mer om de ulike fordypningene og hvilke programfag du kan ta.

""
FAGVALG: Hvis det er en spesifikk utdanning du ønsker å ta på høgskole eller universitet bør du sjekke om du trenger noen spesielle fag. Foto: Colourbox

Fakta

På Studiespesialisering må du velge en av disse fordypningene:

  • Realfag
  • Språk/samfunnsfag/økonomi

vilbli.no kan du lese mer om de ulike fordypningene og hvilke programfag du kan ta.

Spørsmål og svar

Kilder:

samordnaopptak.no, udir.no, vilbli.no

Offentlig og kvalitetssikret
Fikk du svar på det du lurte på?