Om du har en kjæreste som kan være voldelig, truer deg eller på annen måte prøver å styre og kontrollerer deg, er det viktig at du prater med noen om det så du kan få hjelp.

Alle har rett til et liv uten frykt for vold. Altfor mange lever i voldelige forhold i Norge.

Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Kontakt politiet på 02800.

Hvor lite skal du finne deg i?

De fleste forhold starter med forelskelse og kjærlighet. Derfor ønsker vi ofte å bortforklare og tilgi, selv om vi opplever vold og krenkelser.

Det kan være vanskelig å være kritisk til noen du er forelsket i. Mange som opplever å bli slått, truet eller kontrollert av kjæresten sin forteller at det gikk fint i begynnelsen, men at det ble verre etter hvert.

Det startet kanskje som en deilig forelskelse, men etterhvert kom kranglingen og en kjæreste som skjelte deg ut, truet deg og slo. Du tar kanskje imot, holder munn og lærer deg å unngå de verste situasjonene.

Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite. Sjekk faresignalene på hvorlite.no.

FAKTA

Husk at du har rett til:

 • å avvise noen du ikke har varme følelser for
 • å si klart fra hva du vil og hva du ikke finner deg i
 • å si hva du mener, også når du er uenig
 • å få prate uten å bli avbrutt
 • å bli respektert for den du er
 • å få omsorg fra kjæresten din når du trenger det
 • å si nei til sex uten å måtte begrunne det
 • å nekte å låne bort penger
 • å treffe andre venner og kjente, uten at kjæresten er med

Sjekk faresignalene på hvorlite.no

Krangling er vanlig

I nesten alle forhold oppstår det uenighet og litt krangling. En frisk diskusjon og kanskje også en krangel eller flere kan være helt greit og noe som man kanskje til og med kan komme styrket ut av, men det viktig å skille klart mellom en krangel og vold.

I kjæresteforhold med en voldelig part er det ikke likevekt. I stedet er det en som dominerer og truer, mens den andre blir kuet og endrer oppførselen sin for å ikke trigge den andre til mer vold. Som regel skjer det gradvis, slik at begge parter blir vant til å ha det slik og tror det er "helt normalt".

Tegn du kan være obs på:

Kjæresten

 • er ekstrem sjalu

 • vil ha kontroll på alt du driver med

 • blir bråsint og agressiv uten grunn

 • liker ikke å dele deg med andre (venner, familie), men vil ha deg for seg selv

 • bruker makt for å få viljen sin

 • legger skylden på andre for sine problemer eller feil

 • truer, tvinger eller slår deg

 • angrer og sier det aldri skal skje igjen uten å holde det

 • ønsker å få deg raskt inn i et forhold

 • lyver

 • fremhever sine tanker og meninger som de beste

 • bruker, eller har brukt, mye alkohol eller stoff

 • behandler barn eller dyr dårlig

 • oppfører seg annerledes når dere to er alene enn når dere er sammen med andre

Sjekk faresignalene på hvorlite.no

Går i sirkel

Vold i et parforhold tenkes å gå i en sirkel som kan se ut slik:

1. Det smeller
2. God periode
3. Spenningsoppbygging
4. Det smeller igjen

Det er stor forskjell på hvor lang tid det går mellom hver voldsepisode i ulike parforhold. Sirkelen kan også krympe etter hvert som tiden går i forholdet, slik at voldsepisodene blir hyppigere etter hvert.

Det som er viktig, er at den som blir utsatt for vold, er klar over at oppførselen fra en voldsutøver varierer, fordi mange opplever å få et sterkt håp når det går litt bedre, og dermed bli overrasket når det smeller igjen. Ved hjelp av denne sirkelen kan den som lever i et voldelig parforhold forstå hva som skjer på en bedre måte.

Og dermed kan det bli lettere å bryte ut, og få slutt på vold i livet sitt.

Hvorfor slår du ikke bare opp?

Mange lurer på hvorfor de som opplever dette fortsetter å være sammen med voldelige kjærester. Det kan være mange grunner til det, men de vanligste årsakene er:

 • at du tror kjærestens sterke sjalusi handler om kjærlighet

 • at kjæresten har klart å overbevise deg om at det er du som er skyld i problemene i forholdet

 • at du har sett andre venner eller familiemedlemmer bli dominert på denne måten, og tror det er slik det skal være i et forhold

 • at du ikke kjenner noen du kan snakke med eller som kan hjelpe deg

 • at du er redd for hva som vil skje hvis du slår opp

Du kan få hjelp

Snakk med noen! Mange opplever det som tabu og vanskelig å snakke om, men hvis du kjenner igjen kjæresten din i disse beskrivelsene, bør du snakke med noen du føler deg trygg på og har tillit til. Det kan være en venninne, foreldrene dine eller en lærer.

Det kan tenkes at du som familiemedlem, nabo, venn eller kollega mistenker at barn eller voksne utsettes for vold og trusler. Ring politiet eller barnevernet og få råd og veiledning om hva du kan gjøre videre.

Ring politiet 02800, så blir du satt over til ditt lokale politikontor.

Alarmtelefonen for barn og unge har telefonnummer: 116111
Alarmtelefonen er åpen fra 15.00 tl 08.00 hver ukedag og hele døget i helgene. Det er gratis å ringe og du kan være anonym. TLF: 116111 (fra utlandet 0047 95 41 17 55, SMS 41716111.

Helsesykepleier/rådgiver/sosiallærer
Ved ungdoms- og videregåendeskoler er det skolehelsetjeneste, sosiallærere og rådgivere som du kan snakke med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser.

Har du mistanke om at noen du kjenner er utsatt for vold og trusler?
Her finner du en oversikt over hjelpetjenestene.

Har du mistanke om at noen du kjenner utøver vold og trusler?
Her finner du en oversikt over hjelpetjenestene.