12 år

 • Du skal få uttale deg i saker som angår dine personlige forhold. For eksempel hvor du skal bo og hvor du skal tilbringe ferien hvis foreldrene dine er skilt, eller hvis du har kontakt med barnevernet. Det skal legges stor vekt på det du mener.

 • Du kan ikke adopteres uten å ville det selv.

 • Du kan nekte å skifte etternavn selv om en av foreldrene dine gjør det.

 • Hvis du vil skifte etternavn må foreldrene dine være enige i det og søke for deg.

 • Du kan se på film med aldersgrense 12 år, alene eller sammen med andre barn.

 • Sammen med en voksen kan du se på en film med aldersgrense 15 år.

 • Foreldrene dine har rett til å være hjemme fra arbeid når du er syk, i et bestemt antall dager, til og med det året du fyller 12.

13 år

 • Du kan ta arbeid som for eksempel barnevakt, avisbud eller jordbærplukker. Arbeidet må være enkelt, og det må ikke gå utover skole eller helse. Foreldrene dine må være enige i at du arbeider.

 • Du slipper å betale skatt dersom du tjener mindre enn fribeløpet.

 • De fleste nettjenester har en anbefalt nedre grense på 13 år. Men det både viktig og lurt at foreldrene dine kjenner til hvilke tjenester du bruker på nett, så de kan hjelpe deg dersom du skulle oppleve noe ubehagelig.

14 år

 • Vergen din skal høre på hva du mener før hun eller han tar avgjørelse om dine økonomiske forhold. (F.eks. hvis mor eller far skal bruke sparepengene dine til noe.)

 • Du kan ta jegerprøven og være med en voksen jeger på jakt. Det er den voksne som har ansvaret.

 • Du kan begynne å ta båtførerbevsiet (du får det ikke før fylte 16).

15 år

 • Du er over den kriminelle lavalder og kan bli straffet med fengsel eller pengebot hvis du bryter loven.

 • Du kan settes i varetekt, men dine verger skal varsles og har bestemte rettigheter.

 • Du har rett til å ta vanlig lønnet arbeid, men foreldrene dine kan si opp avtalen hvis din "oppfostring og velferd krever det".

 • Du har rett til å bestemme over pengene du har tjent selv, men foreldrene dine kan sette grenser.

 • Du kan velge utdanning selv.

 • Dersom barnevernet har bestemt noe over deg som du ikke er enig i, kan du klage på egen hånd. Du har rett til å se papirene som barnevernet har i din sak.

 • Du har rett til en plass i videregående skole etter du er ferdig med ungdomsskolen.

 • Du har rett til å melde deg inn og ut av foreninger og kirkesamfunn.

 • Du kan gå alene på kino med 15 års aldersgrense.

 • Du kan øvelseskjøre på lett motorsykkel, moped eller traktor på bestemte vilkår.

16 år

 • Du er over den seksuelle lavalder.

 • Du har rett til å nekte foreldrene å få vite at du har vært hos lege.

 • Du kan øvelseskjøre bil. Ledsageren må ha fylt 25 år og ha hatt sertifikat sammenhengende i over 5 år. Bilen skal ha L-skilt i bakruten og et ekstra speil på innsiden.

 • Du kan ta mopedførerbevis og førerprøven for lett motorsykkel og traktor.

 • Du kan selv bestemme å få utført abort. Før du er 16 kan du også få utført abort, men da skal foreldrene dine vanligvis si sin mening. Hvis de sier nei, avgjør fylkeslegen søknaden.

 • Du har rett til å søke lån og behovsprøvd stipend til videregående opplæring.

 • Du kan kjøre fritidsbåt inntil 8 meter og med motor på maks 25 hk uten båtførerbevis.

 • Du kan ta seilflysertifikat eller begynne med fallskjermhopping hvis

  foreldrene dine tillater det.

 • Du kan kjøre traktor som ikke går fortere enn 30 kilometer i timen.

  Til dette trenger du ikke førerkort. Du kan ikke kjøre på offentlig vei.

 • Du kan gå på småviltjakt alene, og storviltjakt under oppsyn av en voksen.

17 år

 • Du kan øvelseskjøre med tung motorsykkel, lastebil, vogntog og tilhenger til lett bil på bestemte vilkår.

18 år

 • Du er myndig og har alle rettigheter.

 • Du har stemmerett ved valg.

 • Du kan gifte deg
 • Du bestemmer selv i personlige og økonomiske saker.

 • Du kan ta førerkort for bil og tung motorsykkel (etappevis erverv), samt lastebil og vogntog under spesielle omstendigheter.

 • Er du adoptert, har rett til å vite hvem deres biologiske foreldre er, hvis det er kjent for myndighetene.

 • Du kan gå på storviltjakt alene, og kjøpe jaktvåpen.

 • Du kan kjøpe sigaretter, vin og øl, men ikke sprit.

 • arrow_drop_down_circle  Generelle rettigheter fra du er 0 til 18 år

  • Du har egne rettigheter fra du er født, for eksempel har du rett til å ha et navn og statsborgerskap.

  • Du har rett til omsorg og omtanke fra foreldre eller foresatte.

  • De har rett og plikt til å ta avgjørelser på dine vegne.

  • Ettersom du blir eldre skal foreldrene dine lytte stadig mer til hva du mener, før de bestemmer for deg.

  • Du har rett til regelmessig kontakt med både mor og far selv om de bor hver for seg.

  • Når du er i stand til å ha egne meninger, skal du informeres og gis anledning til å uttale deg. Din mening skal tillegges vekt i samsvar med hvor gammel du er og hvor moden du er.

  • Det er ikke lov å slå barn.

  • Du har rett til hjelp fra barnevernet hvis du har det vanskelig eller er i nød.

  • Er du på sykehus har du rett til å ha minst en av foreldrene hos deg hele tiden.

  • Har du spesielle behov eller problemer, har du rett til særskilt hjelp.

  • Foreldrene dine har rett til å være hjemme fra arbeid når du er syk, i et bestemt antall dager, til og med det året du fyller 12. Hvis du har en kronisk sykdom, så har foreldrene dine rett til å være hjemme fra arbeid i et bestemt antall dager, helt frem til du fyller 18 år.

  • Du kan se filmer som er tillatt for alle.

  • Alle under 18 år kan fiske uten å betale fisketrygdavgift.

20 år

 • Du kan kjøpe sprit (varer mer 22 prosent alkohol eller mer).

 • Du kan kjøre tung motorsykkel dersom du har tatt A2-lappen som 18-åring og gjennomført et kurs på 7 timer.

24 år

 • Du kan ta førerkort for tung motorsykkel hvis du ikke har kjørt lett motorsykkel tidligere (A2), direkte erverv.