Selv om det i stor grad er akseptert å være skeiv i det norske samfunnet i dag, er det mange som tilhører kulturer og religioner som ikke synes det er like greit.

Kanskje familien din kommer fra et annet land der det er skamfullt eller forbudt? Eller er familien din religiøs, eller tilhører en kultur som ikke aksepterer det å være skeiv?

Snakk med noen om det

Det er forståelig om du synes det er vanskelig å være åpen hvis du tror eller vet at de rundt deg ikke vil akseptere at du er skeiv. Vi mennesker er skapt for å leve sammen i «flokk», og frykten for å bli utestengt eller straffet gjør at mange skeive i slike miljøer holder hemmeligheten for seg selv lenge.

Hvis du er skeiv og holder det hemmelig på grunn av frykt bør du prate med noen om det. Det kan for eksempel være helsesykepleier på skolen, eller noen andre du stoler på.

Det finnes mange gode chattetjenester hvor du kan snakke om det anonymt, og du kan også sende spørsmål til fagpersoner hos oss. Du kan også ta kontakt med Skeiv verden, som blant annet hjelper ungdom med ulik religiøs og kulturell bakgrunn med hvordan de kan fortelle det til de rundt seg.

Hvorfor er det viktig å snakke om det?

Som skeiv og religiøs eller flerkulturell tilhører du to minoriteter. Det kan føre til minoritetsstress, som er å forvente eller frykte negative reaksjoner basert på minoritetsgruppen(e) man tilhører.

Minoritetsstress kan gå utover den psykiske helsa di og blant annet føre til uro, stress, lav konsentrasjonsevne og dårlig selvbilde. Det kan til og med gjøre at du begynner å hate minoriteten du selv tilhører, fordi du prøver å beskytte deg selv ved å ta avstand fra det.

FAKTA

Trenger du noen å snakke med?

Det er slitsomt å prøve å være en annen enn den man er, og når man ikke trygt kan være åpen kan det forsterke minoritetsstresset. Derfor er det viktig å snakke med noen om det før det går på helsa løs.

Religiøs og skeiv

Som religiøs og skeiv kan du kjenne en sterk indre konflikt - at troen din ikke går overens med hva du føler. Man kan føle seg som en «dårlig» troende fordi man for eksempel er lesbisk, noe som kan være veldig vondt.

Å være religiøs og skeiv betyr ikke at du må velge. Husk at det finnes skeive religiøse ledere og at det er lov å gifte seg med en av samme kjønn i kirken. Det er en menneskerett å elske den man vil og i mange trossamfunn er det helt greit å være skeiv!

Det er viktig å minne deg på at det du tiltrekkes av styres av kjemi og andre ting som du ikke kan bestemme over – og at ingen kan bestemme over din mangfoldige identitet!

Krysskulturell og skeiv

Å være krysskulturell betyr å tilhøre flere kulturer, for eksempel å være somalisk-norsk eller samisk.

Er du skeiv og trenger fine ord som kan beskrive deg på somalisk? IMDi og Skeiv Verden har lagd noen forslag til positive ord om å være skeiv:

denne siden kan du også finne forslag til positive ord på arabisk om det å være skeiv.

I flere afrikanske og midtøstlige land er det forbudt å være skeiv. Det betyr ikke at alle fra disse landene fordømmer skeive, men det kan være skummelt å komme ut av skapet som skeiv i familier fra land der det er ulovlig å være skeiv.

Det blir også stadig økende fokus på at det kan være tøft å være skeiv blant annet i den samiske kulturen i Norge. Tradisjonelt sett har det ikke vært noe særlig aksept for å være skeiv i den samiske kulturen, og derfor arrangeres Sàpmi Pride hvert år - en stolthetsfestival av og for samiske skeive. Der fokuserer man på at usynlighet gir skam, og at å vise seg og snakke om hvem man er gir stolthet, helse og glede.

Kanskje er det lettere enn du tror?

Mange som er redde for å fortelle oppdager at reaksjonene fra andre ikke ble så ille som de hadde fryktet. Kanskje undervurderer du også familien din?

Familie er jo som oftest noen som støtter og er glad i en. Hvis de får vite at du er skeiv vil de kanskje reagere mer positivt enn du hadde trodd - selv om de tilhører den religionen eller den kulturen de gjør? Når noen man er glad i står fram som skeiv kommer temaet mye tettere på seg sitt eget liv, og ofte vil familie og venner godta det etter hvert, uansett hvilken bakgrunn de har.

Finn andre i samme situasjon:

  • Skeiv Verden: jobber for skeive med minoritetsbakgrunn. Hjelper for eksempel skeive flyktninger som ønsker et sosialt nettverk, eller støtter nordmenn med innvandrerforeldre til å komme ut av skapet.
  • Salam Norge: fremmer et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og/eller andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn.
  • Åpen kirkegruppe: er et kristent fellesskap for alle skeive. Ønsker å tilby et miljø for kristne skeive, uansett legning, og hjelpe dem som syns det er vanskelig å kombinere kristen tro med sin egen homofili.
  • Foreningen FRI: jobber nå med å etablere et nettverk for personer med tilhørighet til de frikirkelige og pinsekarismatiske miljøene. Les mer om hvordan du kan ta kontakt med dem hvis det gjelder deg.
  • IMDis minoritetsrådgivere: følger opp ungdom som er, eller står i fare for, å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold. De har rådgivere på videregående- og ungdomsskoler i alle landets fylker, se listen over hvor her.

Redd for straff, vold eller andre konsekvenser?

Vold eller andre krenkelser mot personer på grunn av deres seksuelle orientering er forbudt, og noe du aldri skal måtte finne deg i! Hvis du forteller om din seksuelle orientering og noen gjør deg noe vondt kan du ta kontakt med barnevernet, alarmtelefonen, eller ditt lokale politikontor for å få hjelp.

Du kan også ta kontakt med noen av de vi har nevnt ovenfor, f.eks. Skeiv Verden eller Skeiv Ungdom, som kan hjelpe deg med råd og hjelp til hva du kan gjøre. Vi har samlet mange gode chattetjenester her for deg som trenger å prate med noen. Du kan også alltid sende spørsmål til oss anonymt, der du forklarer din situasjon, og få svar fra fagpersoner om hva du kan gjøre.