Taushetsplikt i barnevernet

De som jobber i barnevernet har taushetsplikt. Men hva betyr det egentlig, og når gjelder taushetsplikten?

Sist oppdatert: 03.08.2023 Av: Bufdir

Ringperm full av dokumenter
TAUSHETSPLIKT: Alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan fortelle videre noe du eller andre har fortalt dem.

En som har taushetsplikt har ikke lov til å fortelle videre det han eller hun har fått vite om deg.

Taushetsplikt er en plikt til å forhindre at andre får tilgang til personlige opplysninger om deg.

Hvem har taushetsplikt?

Alle som jobber i offentlig forvaltning har taushetsplikt. Offentlig forvaltning betyr de som er ansatt i kommunen, fylkeskommunen eller staten. Det kan for eksempel være de som jobber i barnevernet.

Taushetsplikten gjelder for alle, enten det er barnevernspedagoger, psykologer, støttekontakt, besøkshjem, fosterforeldre, miljøarbeidere på institusjoner, vaskepersonell eller en håndverker som er midlertidig innom.

Taushetsplikt om hva?

Taushetsplikt gjelder både personlige ting som du selv har fortalt, og alt barnevernsansatte har fått vite på andre måter fordi hun eller han jobber i barnevernet.

Det kan være opplysninger som handler om helsa di, hvordan du har det, eller informasjon om foreldrene dine.

Det kan for eksempel være opplysninger om at du har ADHD, at dere har dårlig råd, at faren din er hissig, at foreldrene dine ikke passer på deg, eller at du bare spiser usunn mat.

Taushetsplikt overfor foreldrene dine?

Foreldre har som regel rett til å få vite opplysninger som er gitt av barn og unge.

Noen ganger kan barnevernet få opplysninger som barnet ikke vil at foreldrene (eller andre med foreldreansvar) skal få vite. Spørsmålet blir da om barnevernet må informere foreldrene.

Det er mulig for barnevernet å ikke gi disse opplysningene videre til foreldrene dine, for eksempel hvis det er redde for at foreldrene dine kan skade deg, eller gjør noe annet som er negativt for deg.

Taushetsplikten gjelder også dokumenter og samtaler

Taushetsplikt innebærer at det ikke er lov å aktivt dele informasjon om deg videre, men det er heller ikke lov å vise frem dokumenter, eller la dokumenter ligge fremme, som gjør at andre kan få vite ting om deg.

Taushetsplikten innebærer også at hvis du er i kontakt med barnevernet, skal du kunne gi personlige opplysninger uten at det er noen andre er til stede som kan overhøre det du sier. ¨

For eksempel skal du ikke trenge å gi ut personlige opplysninger om deg selv på et venteværelse, eller på et annet sted hvor det er andre til stede.

Barnevernet har strenge regler for taushetsplikt

Personer som har taushetsplikt etter reglene i barnevernloven har strengere regler for taushetsplikt enn en del andre yrkesgrupper, som for eksempel lærere.

I barnevernsloven står det at taushetsplikten også gjelder opplysninger om: hvor du er født, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted.

Hvis en som jobber barnevernet forteller andre hvor du bor, kan personen røpe at du får hjelp av barnevernet, og det har de ikke lov til å fortelle andre.

Det er straffbart å bryte taushetsplikten

Taushetsplikten gjelder både i arbeidstiden og i fritiden. Taushetsplikten gjelder også etter at en person har sluttet i jobben, den gjelder livet ut.

Det er straffbart å bryte taushetsplikten. Det står det i straffeloven. Den som bryter taushetsplikten, kan straffes med bøter eller fengsel.

Kan man bryte taushetsplikten lovlig?

I noen tilfeller kan taushetsbelagte opplysninger gis videre uten at det er straffbart.

For eksempel kan det være lov å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer når det er nødvendig for å ivareta barnevernstjenestens, institusjonens eller omsorgssenterets oppgaver etter barnevernsloven, eller for å unngå fare for liv eller helse.

Dette kan for eksempel være hvis barnevernstjenesten trenger å hente inn informasjon fra skole, lege eller lignende fordi barnet trenger forsvarlig oppfølging fra barnehage, skole og helsevesenet, eller når barneverntjenesten varsler politiet om vold og overgrep mot barn.

Hva kan du gjøre hvis du ikke får hjelp?

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet kan klage til Statsforvalteren. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre.

For å klage bruker du dette skjema hos Statsforvalteren.

Du kan klage uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.

Statsforvalteren skal passe på at barnevernet gjør jobben sin, og en av de viktigste oppgavene deres er å følge med på at barnevernet følger lover og regler.

Her kan du lese mer om å klage til Statsforvalteren.

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme
Ringperm full av dokumenter
TAUSHETSPLIKT: Alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan fortelle videre noe du eller andre har fortalt dem.

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider