Hopp til hovedinnholdet

Taushetsplikt i barnevernet

Taushetsplikt (ung.no)
TAUSHETSPLIKT: Alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan fortelle videre noe du eller andre har fortalt dem.

Mange lurer på dette med taushetsplikt. Hva er det egentlig, hvem har taushetsplikt, og når gjelder taushetsplikten?

Offentlig og kvalitetssikret
Taushetsplikt (ung.no)
TAUSHETSPLIKT: Alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan fortelle videre noe du eller andre har fortalt dem.

Hva er taushetsplikt?

Taushetsplikt betyr at man ikke kan bringe videre til noen andre noe man har fått vite.

Taushetsplikt er en plikt til å forhindre at andre får tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Det betyr at det ikke er lov å fortelle videre enten ved muntlig videreføring, eller skriftlig ved fremvisning av dokumenter eller ved at dokumenter ligger fremme, eller på andre måter.

Taushetsplikten innebærer også at personer som kommer i kontakt med barneverntjenesten skal kunne gi barneverntjenesten personlige opplysninger uten at uvedkommende er tilstede og kan overhøre eller på annen måte få tilgang til de opplysningene som blir gitt. Barneverntjenestens klienter skal derfor ikke behøve å gi ut personlige opplysninger på et venteværelse eller på et annet sted hvor det er uvedkommende til stede. Klienter kan heller ikke pålegges å delta i gruppesamtaler eller liknende hvor de forventes å gi personlige opplysninger eller drøfte personlige problemer med uvedkommende.

 

Hvem har taushetsplikt?

Alle som jobber eller utfører tjeneste for offentlig forvaltning har taushetsplikt. Offentlig forvaltning betyr de som er ansatt i kommunen, fylkeskommunen eller stat. Det kan for eksempel være alle som jobber i den kommunale barneverntjenesten, eller i Bufetat.

Taushetsplikten gjelder også for alle som jobber på institusjon, et senter for foreldre og barn eller et omsorgssenter for mindreårige. Dette fremgår av barnevernloven § 6-7. Taushetsplitken gjelder for alle enten det er barnevernspedagoger, psykologer, vaskepersonell eller en håndtverker som er midlertidig innom.

Taushetsplikt om hva?

Taushetsplikt gjelder personlig ting som du selv har fortalt, og det som barnevernsansatte har fått kjennskap om på annen måte fordi han/hun jobber i barnevernet. Et personlig forhold er opplysninger som handler om din helse, din velferd, eller personlige egenskaper som du eller dine foreldre har. Dette kan være opplysninger om at du har ADHD, at dere har dårlig råd, at din mor har mistet jobben eller sitter i fengsel, at din far er hissig og vanskelig å prate med, dårlig hygiene, at dine foreldre ikke passer på deg, at du bare spiser usunn mat, og så videre.

Personer som har taushetsplikt etter reglene i barnevernloven har strengere regler for taushetsplikt enn det som kan gjelde for andre yrkesgrupper, for eksempel lærere. I barnevernloven er det presisert at taushetsplikten også gjelder opplysninger om: fødested, fødsesldato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Dersom en som jobber barnevernet forteller andre hvor du bor kan personen røpe at du får hjelp av barnevernet, og det har de ikke lov å fortelle andre.

Når gjelder taushetsplikten

Taushetsplikten gjelder både i arbeidstiden og i fritiden. Taushetsplikten gjelder også etter at en person har avsluttet tjenesten eller arbeidet, den gjelder livet ut.

Det er straffbart å bryte taushetsplikten

Brudd på taushetsplikten er straffbart, jf. barnevernloven § 6-7 første ledd som viser til straffeloven (strl.)4 § 121. Den som bryter taushetsplikten kan straffes med bøter eller med fengsel.

Finnes det situasjoner der man kan bryte taushetsplikten uten at det er straffbart?

I noen tilfeller kan det gis taushetsbelagte opplysninger videre uten at det er straffbart. Dette kan blant annet være opplysninger om en klients oppholdssted dersom det er klart at det ikke vil skade tilliten til barneverntjenesten, institusjonen eller senteret for forelre og barn.

Det kan også gis pplysninger til andre forvaltningsorganger og helsepersonell når det er nødvendig for å fremme barneverntjenesten, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Dette kan for eksempel være dersom barneverntjenesten har grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Ken
0
29.09.2017 05:55:29
Jeg her kun et råd ang barnevernet og taushetsplikt og det er hold deg unna.
Frustert
1
13.12.2016 15:44:50
Det stemmer ikke det dere skriver om taushetsplikt, "Jente19" har helt rett i det hun skriver! Jeg måtte kontakte lokalt barnevern med spørsmål om taushetsplikt pga en venn av familien. Hun gikk selv til barnevernet og fortalte om hvordan hun har det hjemme og så sender barnevernet "referat" til moren. Nå vet moren alt som er sagt. Datteren står i fare for å bli sendt hjem igjen for moren ser hva som må til for at barnevernet skal tro på henne og ikke datteren. Dette er en jente som har flere eldre søsken som har ville gå til barnevernet selv men i frykt over at alle søskene skulle bli "splittet" flyttet de heller hjemmefra, de var alle i 13-14 års alderen når de flyttet. De har fått bo hos venner, ikke et fast sted men hos flere. Skolene var klar over at alt ikke var slik det skulle og fikk involvert barnevernet men moren klarte alltid å skjerpe seg de periodene barnevernet var i bildet. Hun jeg snakket med hos barnevernet sa at det er uheldig at det er slik men at de skal bli flinkere til å informere barn om at alt de sier blir skrevet ned og levert videre til foreldre o.l. MEN, hvis de gjør det så er det vel ingen barn som vil åpne seg i frykt av konsekvenser.
Jente19
3
22.07.2016 20:38:54
Det med taushetsplikten er bare tull. Da en på skolen kontaktet barnevernet da jeg var 17. Kunne foreldrene mine få tak i det de hadde skrevet om hva jeg sa. Det har noe med innsynsretten som står i forvaltningsloven. Hvor alle parter i en sak kan se alle dokumentene. (fvl.§18) Noe som egentlig gjorde vondt verre.
har det vanskelig nå for tiden
2
11.10.2015 21:15:30
barnevernet bryter faktisk loven noen steder der jeg bor bryter de loven
jenta
3
30.12.2012 00:44:14
har helsesøstre også taushetsplikt
Selvskaderen
2
27.01.2015 22:06:36
Ja
Kvinne
1
14.04.2012 19:28:24
Har barnevern noen privat email. Av alle bydeler for eks av Oslo. Vil si noe privat.

Spørsmål og svar

Jeg har masse problemer. Dette er selvmordstanker, selvskading, spiseforstyrrelse og depresjon. Dette er ingen krisesituasjon, så ikke bli bekymret. Kan jeg snakke med helsesøster uten at hun sier det videre til mine foreldre?
Hei Jente 14 år. Så bra at du skriver til Ung.no. Du er 14 år og selvsagt skal du kunne snakke med helsesøster uten at dine foreldre får vite om...
Hva kan jeg gjøre når en hjelper bryter taushetsplikten?
Hei Det er forståelig at du blir skuffet når den du har betrodd deg til forteller det du har sagt videre mot din vilje. Ingen offentlig ansatte hj...
Vil læreren din noe om selvskading til foreldrene mine?
Hei Lærerne har taushetplikt på den måten at de ikke kan gi informasjonen videre til andre uten samtykke fra deg, men de har også en plikt til å...
Hva skjer vis jeg klager på barnevernet til fylkesmannen ?  
Hei Det kommer an på hva som står i klagen, men normalt vil nok fylkesmannen lese klagen og kanskje spørre om mer informasjon fra den som klager. ...
Jeg lurer på når taushetsplikten går over til opplysningsplikt? Hvem plikter de å opplyse?
Hei Jente 15 år. Det er en gradvis overgang fra taushetsplikten til opplysningsplikten. Når det gjelder opplysningsplikt ved selvskading, smerter ...
Skuffet over at læreren min har fortalt ting videre
Hei gutt 15 år. Takk for spørsmål. Det er ikke rart at du opplevde det som tungt at foreldrene dine skilte seg. Du betrodde deg til lærere din o...
Jeg har vært i barnevernet, vil barnevernet ta fra meg barnet mitt?
Hei Hei. Det er ingen automatikk i at ditt barn skal meldes til barnevernet fordi du selv har vært i barnevernet og har en diagnose. En barnevernsa...
Hvordan kan jeg snakke med psykologen? Jeg er redd psykologen sier fra til barnevernet eller foreldre om jeg er åpen.
Hei gutt 15 og takk for at du skriver til oss! Du skriver at du skal til psykolog og lurer på hvordan du kan snakke med psykologen. Dersom jeg forst...
Hva skal til for å bryte taushetsplikten?
Hei Takk for spørsmålet. Det er bra at du tenker på å prate med noen når du har ting du sliter med. Du er ikke alene om å være litt skeptisk e...
Psykologen min har spurt om jeg er trist, har skadet meg selv og om jeg tenker på å ta livet mitt. Jeg svarte "nei" selv om dette ikke stemmer. Jeg ønsker ikke at mine foreldre skal få vite det.
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Du forteller at du har det vondt psykisk. Du har tenkt på selvmord og har forsøkt selvska...
Kan men melde anonymt til barnevernet?
Hei Takk for spørsmålet ditt!Du kan melde bekymring til barnevernet anonymt dersom du ønsker det. Det går helt fint.Du kan lese om det her, og ar...
Hva kan helsesøster, skolelegen legen, fast legen og bup si til mine foresatte?
Hei Alle fagfolkene du møter, har taushetsplikt.  Se mer om den i artiklene under.  Når du er under 16 år, og i noen tilfeller under 18 år, er ...
Hva gjør psykologer helt konkret når de bryter taushetsplikten ved reell fare for selvmord?
Hei Takk  for at du skriver til oss i Ung. Det er riktig som du sier at psykologer i visse tilfeller er forpliktet til å melde videre hvis de vurd...
Jeg bor hjemme med min mor. Det er langt i fra en normal hverdag her hjemme, og jeg klarer ikke bo her mer. Hva gjør jeg?
Hei! Dette høres ikke greit ut for deg. Jeg skjønner at du har hatt det vanskelig hjemme lenge, og at det nå kjennes nok ut. Jeg synes du er inne ...
Hvis jeg forteller læreren om selvskadingen, vil han si det til foreldrene mine?
Hei Det er ikke et helt klar svar på dette.  Det kommer litt an på hvor bekymret læreren din blir, hvor alvorlig problemer du har mm. Dette sier...
Hvordan kan jeg lære å stole på andre?
Hei Du forteller at du sliter med mye i forhold til din psykiske helse. Jeg forstår det også slik at du har vanskelig for å stole på andre. Ut i...
Jente 14, sliter og vil snakke med noen uten at foreldre vet det.
Hei Takk for at du kontakter oss. Det høres ut som du har mange ting som er vanskelige for deg nå, og du lurer på hvem du kan snakke med uten at ...
Hvilke opplysninger har helsepersonell om meg?
Hei Takk for at du tar kontakt om dette. Det er leit å høre at du har hatt det så tungt i det siste. Uansett er det bra at du prøver å finne ut ...
Lurer på om helsesøster har brutt taushetsplikten.
Hei gutt 14 år Skjønner godt at du synes det er problematisk at det du har fortalt helsesøster i fortrolighet, forteller hun videre til mammaen di...
Se alle