Taushetsplikt i barnevernet

De som jobber i barnevernet har taushetsplikt. Men hva betyr det egentlig, og når gjelder taushetsplikten?

Perm med dokumenter (colourbox.com)
TAUSHETSPLIKT: Alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan fortelle videre noe du eller andre har fortalt dem.

Hva er taushetsplikt?

Taushetsplikt betyr at man ikke kan fortelle videre det man har fått vite om en person. Det er en plikt til å forhindre at andre får tilgang til personlige opplysninger om deg.

Det betyr både at det ikke er lov å aktivt dele denne informasjonen videre, og at det ikke er lov å vise frem dokumenter eller la dokumenter ligger fremme som gjør at andre kan få vite ting om deg som de ikke skal vite.

Taushetsplikten innebærer også at hvis du er i kontakt med barnevernet, skal du kunne gi personlige opplysninger uten at det er noen andre er til stede som kan overhøre det du sier. For eksempel skal du ikke trenge å gi ut personlige opplysninger om deg selv på et venteværelse eller på et annet sted hvor det er andre til stede.

Hvem har taushetsplikt?

Alle som jobber i eller utfører tjenester for offentlig forvaltning har taushetsplikt. Offentlig forvaltning betyr de som er ansatt i kommunen, fylkeskommunen eller stat. Det kan for eksempel være alle som jobber i den kommunale barneverntjenesten, eller i Bufetat.

Taushetsplikten gjelder for alle enten det er barnevernspedagoger, psykologer, støttekontakt, besøkshjem, tilsynsfører, fosterforeldre, miljøarbeidere på institusjoner, vaskepersonell eller en håndverker som er midlertidig innom.

Taushetsplikt om hva?

Taushetsplikt gjelder personlig ting som du selv har fortalt, og det som barnevernsansatte har fått vite om på andre måter fordi hun eller han jobber i barnevernet.

Det kan være opplysninger som handler om din helse, hvordan du har det, eller personlige egenskaper som du eller dine foreldre har. Dette kan for eksempel være opplysninger om at du har ADHD, at dere har dårlig råd, at din mor har mistet jobben eller sitter i fengsel, at din far er hissig og vanskelig å prate med, dårlig hygiene, at dine foreldre ikke passer på deg, at du bare spiser usunn mat, og så videre.

Taushetsplikt overfor foreldrene dine?

Foreldre har som regel rett til å få vite opplysninger som er gitt av barn og unge.

I enkelte tilfeller kan barnevernet få opplysninger om et barn som barnet ikke vil at foreldrene (eller andre med foreldreansvar) skal få vite. Spørsmålet blir da om barnevernet må informere foreldrene.

Det er mulig for barnevernet å unnta opplysninger, for eksempel hvis barneverntjenesten er redd for at foreldrene kan skade deg eller opptre på en måte som vil være negativ for deg.

Strenge regler for taushetsplikt

Personer som har taushetsplikt etter reglene i barnevernloven har strengere regler for taushetsplikt enn det som kan gjelde for andre yrkesgrupper, for eksempel lærere.

I barnevernloven står det at taushetsplikten også gjelder opplysninger om: fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Hvis en som jobber barnevernet forteller andre hvor du bor, kan personen røpe at du får hjelp av barnevernet, og det har de ikke lov å fortelle andre.

Det er straffbart å bryte taushetsplikten

Taushetsplikten gjelder både i arbeidstiden og i fritiden. Taushetsplikten gjelder også etter at en person har sluttet i jobben, den gjelder livet ut.

Det er straffbart å bryte taushetsplikten. Det står det i barnevernloven. Den som bryter taushetsplikten kan straffes med bøter eller med fengsel.

Kan man bryte taushetsplikten lovlig?

I noen tilfeller kan taushetsbelagte opplysninger gis videre uten at det er straffbart.

For eksempel kan det være lov å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer når det er nødvendig for å fremme barneverntjenestens, institusjonens eller omsorgssenterets oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse.

Dette kan for eksempel være hvis barneverntjenesten trenger å hente inn informasjon fra skole, lege eller lignende fordi barnet trenger forsvarlig oppfølging fra barnehage, skole og helsevesenet, eller når barneverntjenesten varsler politiet om vold og overgrep mot barn.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 16.04.2020

Offentleg og kvalitetssikra
Perm med dokumenter (colourbox.com)
TAUSHETSPLIKT: Alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan fortelle videre noe du eller andre har fortalt dem.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hva skjer hvis du kontakter barnevernet?

Barnevernet skal hjelpe barn og ungdom som ikke har det bra hjemme. De vil prøve å finne ut hvordan de kan hjelpe deg og familien din best mulig.

Gutt ringer (colourbox.com)

Du kan selv kontakte barnevernet

Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for hvordan noen du kjenner har det hjemme? Du kan selv melde fra til barnevernet.

Noen som skriver "jeg har det ikke noe bra hjemme" i en chat
Aktuelt

Dette skjer med kroppen din hvis du spiser for lite

Er det farlig å spise lite mat én dag? Hva med over en lengre periode? Hvor lite mat kan du spise før det blir farlig, og hva er det egentlig som skjer med kroppen din da?

TRØTT GUTT (colourbox.com)

Hva skjer hvis du blir tatt med falsk legitimasjon?

Det kan være fristende å låne legitimasjon av andre for å komme inn på utesteder eller konserter, men hvis du blir tatt kan du få problemer.

Ungdom ved gjerde på festival (Foto: www.colourbox.com)

Gutt og utsatt for overgrep?

Gutter opplever også seksuelle overgrep. For å få hjelp til å takle de vonde opplevelsene, er det viktig å snakke om det som er vanskelig.

Trist jente