Å registrere et politisk parti

Savner du et politisk parti som passer for deg? Kanskje ønsker du å starte ditt eget parti? Det er noen krav du må fylle først.

Sist oppdatert: 16.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

""
EGET PARTI? Hvis du sliter med å finne et parti som passer for deg, kan du starte ditt eget. Foto: ung.no

Det finnes mange registrerte partier i Norge, men det er ikke sikkert at noen av disse passer perfekt for deg. Hvis du ønsker å starte ditt eget parti er det noen krav du må forholde deg til.

Hva kreves?

De viktigste reglene som gjelder registrering av parti finner du i partiloven og i partilovforskriften.

Før partiet kan registreres som et foretak i Partiregisteret må det være registrert i Enhetsregisteret.

Dette må du legge ved søknaden om registrering av nye partier:

 • Stiftelsesdokument for partiet
 • Opplysning om hvem som er i partiets hovedstyre, dvs. hvem som har rett til å representere partiet sentralt i saker etter valgloven.
 • Vedtekter (bestemmelser) som sier hvem som kan velge et hovedstyre.
 • Underskrift fra minst 5 000 personer med stemmerett ved stortingsvalg.

Om du har spørsmål om Partiregisteret kontakter du Registerenheten i Brønnøysund, tlf. 75 00 75 00, eller du kan lese deres nettsider.

Hvorfor registrere?

Om du stifter et politisk parti vil det være viktig å ha enerett til partinavnet. Derfor kan du registrere et politisk parti i Partiregisteret ved Registerenheten i Brønnøysund.

Partiregisteret er i første rekke et register over de landsomfattende politiske partiene, men det er også åpent for alle partier som fyller vilkårene for registrering.

Skal kunne skille partiene med navnet

Partiregisteret kontrollerer at det ikke registreres parti med navn som kan forveksles med partinavn som er registrert fra før. De kontrollerer også om det nye partiets navn kan forveksles med ideologiske begreper som andre partier tradisjonelt har blitt forbundet med.

Navnet på et nytt parti skal heller ikke kunne forveksles med navn på samepolitiske enheter.

Varsler om nye partier

Når navnet på et nytt parti blir registrert sender Partiregisteret varsel til alle de andre partiene og samepolitiske enhetene.

Disse får da mulighet til å klage på registreringen dersom de mener den ikke skulle vært foretatt. En slik klage må begrunnes.

Fakta

Vil du starte et nytt politisk parti?


For å registrere et nytt parti må du kunne vise til:

 • Stiftelsesdokument for partiet
 • Opplysning om hvem som er i partiets hovedstyre, dvs. hvem som har rett til å representere partiet sentralt i saker etter valgloven
 • Vedtekter (bestemmelser) som sier hvem som kan velge et hovedstyre
 • Underskrift fra minst 5 000 personer med stemmerett ved stortingsvalg
""
EGET PARTI? Hvis du sliter med å finne et parti som passer for deg, kan du starte ditt eget. Foto: ung.no

Fakta

Vil du starte et nytt politisk parti?


For å registrere et nytt parti må du kunne vise til:

 • Stiftelsesdokument for partiet
 • Opplysning om hvem som er i partiets hovedstyre, dvs. hvem som har rett til å representere partiet sentralt i saker etter valgloven
 • Vedtekter (bestemmelser) som sier hvem som kan velge et hovedstyre
 • Underskrift fra minst 5 000 personer med stemmerett ved stortingsvalg

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?