Sesjon er Forsvarets måte å finne ut om du er egnet til en tjeneste i Forsvaret. For å bli tjenestedyktig må du gjennom to ting:

 1. Egenerklæring: En egenerklæring som du skal fylle ut på nettet.
 2. Sesjon: Et fysisk oppmøte på et av Forsvarets sesjonssentre.

Egenerklæring

I året du fyller 17 eller 18 år får du beskjed om å fylle ut en egenerklæring på nett. I skjemaet får du spørsmål om:

 • Sosialt liv
 • Fysisk form
 • Helsen din
 • Motivasjonen din
 • Interessene dine
 • Ønsker

Forsvaret bruker opplysningene til å avgjøre om de vil kalle deg inn til sesjon. Sesjon er første skritt på veien til førstegangstjeneste, utdanning eller en jobb i Forsvaret. Derfor må du svare så godt du kan, så svar ærlig.

Sesjon

Dersom Forsvaret etter å ha sett på egenerklæringen din vurderer deg som egnet, får du innkalling til sesjon. Dette er et fysisk oppmøte på et av Forsvarets sesjonssentre. Her blir det grundigere testet om du er egnet til en tjeneste i Forsvaret.

Alle får snakke med en offiser på sesjon. Under samtalen kan du komme med ønsker om hvilken tjeneste du vil avtjene, og når det passer for deg å få en innkallelse.

Hva du ønsker du å gjøre i Forsvaret?

På sesjon blir det avgjort om du kan gjøre tjeneste i Forsvaret og hva du skal gjøre. Les mer om tjenestemuligheter eller utdanningsmuligheter i førstegangstjenesten.

Dette må du huske å ta med

 • Innkallingskortet (for rabatt på reisen)

 • Kontonummer (for utbetaling av reisegodtgjørelse)

 • Gyldig legitimasjon

 • Om du har, ta også med: legeerklæring (for deg med sykdommer som kan påvirke evne til å gjennomføre førstegangstjenesten), brilleseddel eller «synstest for førerkort» (for deg som bruker briller eller linser), sertifikat (inkludert førerkort klasse B) og arbeidsattester

Reise til sesjon

Reiseutgifter til og fra sesjonsstedet får du godtgjort etter hva det koster å bruke offentlig transport. Husk å vise fram innkallingskortet hvis du bruker offentlig transport. Innkallingskortet gir deg 50 prosent rabatt på reisen.

Det skal ikke føres fravær for sesjonsdagen. Du har også rett til fri fra arbeid, men tapt arbeidsfortjeneste for frammøte til sesjon blir ikke dekket av Forsvaret.

Kan du ikke møte?

Hvis du ikke kan møte til tidspunktet i innkallingen, må du ta kontakt med Forsvaret. Da ringer du Forsvaret på telefon 03003 (+47 915 03 003 hvis du ringer fra utlandet). Her kan du avtale ny sesjonsdag.

Jenter har også verneplikt

Siden 2014 har verneplikten vært kjønnsnøytral i Norge. Det betyr at også jenter må fylle ut egenerklæringsskjema og møte til sesjon hvis Forsvaret kaller dem inn. Les mer om dette her.