Menstruasjonssyklus

Kroppens hormoner og livmoren samarbeider om regelmessige blødninger og danner en syklus. Denne perioden regnes fra første blødningsdag til neste menstruasjons første blødningsdag, og lengden er vanligvis mellom 21 og 35 dager. Tidspunkt fra eggløsning til menstruasjonen begynner er vanligvis rundt 14 dager, mens tiden etter eggløsningen varierer mer fra kvinne til kvinne. Det går an å sette opp et skjema for å beregne sin egen syklus. Menstruasjonen varer oftest fra tre til sju dager.

FAKTA

Les besvarte spørsmål om graviditet Du kan lese tidligere besvarte spørsmål fra jenter - om graqviditet - på ung.no/oss/gradivitet/

Når blir man gravid?

Det er bare omkring eggløsning at man kan bli gravid. Kvinnen og mannens kjønnsceller har ulik levetid. Kvinnens eggcelle er befruktningsdyktig i et døgn, mens mannes sædceller kan leve i opptil 96 timer (5 døgn) i skjeden eller livmorhalsen i små lommer. Derfor strekker muligheten for å bli gravid seg over flere dager – både før, under og etter eggløsning.

 

 

Det er viktig å vite at tilfeldige eggløsninger forekommer, og at sikre perioder derfor ikke kan brukes som prevensjonsmetode. Vanligvis løsner det ett egg annenhver syklus fra hver av eggstokkene. Dette er forklaringen på at noen kan kjenne en lett ømhet eller et stikk på vekslende side av nedre del av magen når de har eggløsning. Noen kan ha en liten blødning som kan sees som en rødlig eller brunlig farge på utfloden som kommer midt i syklusen. Utfloden endrer seg litt og blir oftest litt mer geleaktig på denne tiden.

Termin

Graviditeten har en varighet på omkring 40 uker eller cirka 280 dager, regnet fra første dag av siste menstruasjon, -selv om det jo er ved eggløsningen etter denne at man har blitt gravid. Ved første konsultasjon hos jordmor eller lege vil du få oppgitt en foreløpig termin, beregnet ut fra første dag i siste menstruasjon. Kvinner som føder innenfor tre uker før og to uker etter termindatoen, regnes for å ha født innenfor termin.

Ultralyd

Gravide får tilbud om en ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 17 – 19, og da fastsettes terminen på nytt, og mer presist, ut fra målinger av fosteret. Tidspunkt for ultralydundersøkelsen i svangerskapet beregnes ut fra første dag av siste menstruasjon.

Uke for uke

Det skjer spennende utvikling av fosteret hele tiden. Hva som skjer uke for uke kan du lese om på helsenorge.no

Svangerskapskontroller og oppfølging

Svangerskapsomsorgen skal bidra til at gravide har det bra og svangerskapet utvikler seg normalt.

Helsetilbudet fra det offentlige til gravide er gratis, og det er ingen egenandeler på helsetjenester i forhold til graviditeten og fødselen.

Du kan gå til oppfølgning hos jordmor eller fastlege, eller en kombinasjon. I møte med jordmor og lege vil man ha samtaler og det gis veiledning og informasjon. I tillegg gjennomføres undersøkelser og det tas prøver.

Du kan lese mer om svangerskapskontroller og oppfølging i svangerskapet på helsenorge.no

Vanlige plager under graviditeten

Graviditet er en normaltilstand, og ingen sykdomstilstand, og i utgansgpunktet er de fleste friske og i god form under hele svangerskapet. Noen kan imidlertid oppleve å ha noen plager.

Det skjer mye med kroppen din under svangerskapet. Å være gravid, vente på fødsel og barnet som skal komme gjør noe med følelseslivet. Mange gravide opplever også en del fysiske plager, de fleste normale og ufarlige, og knyttet til hormonforandringer, vektøkning og at kroppen forbereder seg på den kommende fødselen.

Det er normalt å være trett de tre første månedene (første trimester), endel er også litt småkvalme om morgenen i denne perioden. Det blir som oftest bedre i andre trimester. Siste del av svangerskapet kan man føle seg litt mer sliten igjen.

Det varier hvordan jenter opplever endringene i kroppen, både de fysiske og de psykiske, og om de medfører plager. Noen ganger er plagene små og til å leve med. I andre tilfeller kan det være behov for hjelp.

Hvis plagene utvikler seg til å bli problemer bør du ta det opp med jordmor eller fastlege på svangerskapskontrollene.

Mer om vanlige plager under graviditeten på helsenorge.no.

Hensyn å ta

Du kan leve stort sett som før når du er gravid, men det er noen ekstra hensyn å ta fordi du har et lite barn i magen som skal få de best mulige forutsetninger. Det viktigste hensynet du nå må ta er at du ikke røyker eller bruker noen form for rusmidler gjennom hele svangerskapet. Spis vanlig sunn mat, tren og hold deg i form og stell godt med deg selv og med forholdet til partneren din. Sex er greit å ha gjennom hele svangerskapet hvis dere selv ønsker det. Les mer om kostholdet som anbefales på helsenorge.no.

Hvor skal du føde?

Friske jenter som har hatt et normalt svangerskap kan i utgangspunktet fritt velge hvor de vil føde. Fødetilbudet vil imidlertid variere fra landsdel til landsdel ut fra bosettingsmønster og geografiske forhold. Legen eller jordmor har oversikt over tilbudet der du bor og hjelper deg å søke om fødeplass tidlig i svangerskapet. Les mer på helsenorge.no

Tegn på at fødselen er i gang

Dersom fostervannet går, eller du opplever at det renner væske som du tror kan være fostervann, skal du ta kontakt med fødestedet ditt. Regelmessige sammentrekninger av livmoren, rier, er et tegn på at fødselen er igang. Riene kommer med lange mellomrom i starten og er ganske kortvarige, for så å komme ofte og være kraftige rett før fødselen. Ta kontakt med jordmor eller sykehuset hvis du har spørsmål eller lurer på om du bør reise til sykehuset.

Fødselspermisjon

I Norge har gravide rett til permisjon i forbindelse med fødsel og både mor og far har rett til permisjon etter fødsel. Permisjonen for mor skal starte senest tre uker før termin. Du kan lese mer om permisjonsregler og foreldrepenger ved fødsel på NAV og du kan ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor hvis du har ytterligere spørsmål.