Hva skjer med hjernen i puberteten?

I løpet av puberteten blir vi mer selvstendige, reflekterte, forsiktige, empatiske og får et mer komplisert forhold til andre mennesker. Les mer om hjernens utvikling her.

Sist oppdatert: 23.03.2022 Av: Legen, ung.no

Illustrasjon av ung person i puberteten som opplever at det foregår en modning og utvikling i hjernen
FORANDRINGER: Puberteten påvirker også hjernen, og vi blir flinkere til å forstå både oss selv og andres. (Illustrasjon: Ung.no)

Det er ikke bare kroppen som gjennomgår store endringer i puberteten, også i hjernen foregår modning og utvikling. De kroppslige endringene under puberteten kan du lese om her for gutter, og her for jenter.

Hvordan fungerer hjernen?

Hjernen er vårt mest avanserte organ og står for alt fra grunnleggende funksjoner, til vår personlighet og evne til komplekse tanker. Her er noen av dens viktigste oppgaver:

  • Hjernen mottar signaler fra kroppen slik at vi kan føle berøring, smerte, varme og kulde, smak, lukt, syn og hørsel. Den mottar også andre mer avanserte signaler som vi ikke selv er bevisst, for eksempel for å styre hjerterytmen vår.
  • Når vi ønsker å gjøre en bevegelse, handling eller snakke, så er vi avhengig av at hjernen sender signaler ut til kroppen og samkjører disse slik at alt fungerer samtidig. Tenk bare på hvor mange ulike muskler og signaler som må styres samtidig når du for eksempel danser eller spiller dataspill.
  • Hjernen står for vår tankekraft, evne til refleksjon, vår personlighet, evne til å gjøre valg, vår fantasi og evne til å sette oss inn i andre menneskers situasjon (empati).

Vi blir mer bevisste på valg, konsekvenser og andres følelser

I puberteten er det i hovedsak pannelappen som utvikles. Dette er som navnet tilsier området foran i hjernen mot pannen. Her er de viktige funksjonene som handler om tankekraft.

Når pannelappen utvikles, blir vi flinkere til å forstå andre mennesker og ta reflekterte valg. Det kan bety at du blir mindre impulsiv og for eksempel tenker mer på hva konsekvensene kan være av å kjøre bil altfor fort, ruse seg eller dytte en venn spøkefullt.

Alle disse tingene kan virke fristende og morsomme i øyeblikket, men kan ha alvorlige og permanente konsekvenser. Alkohol vil midlertidig hemme mange av de endringene som skjer i puberteten – du har kanskje selv erfart at de som er påvirket av alkohol kan være mer impulsive og gjøre ting de kanskje ikke hadde gjort i edru tilstand. Du kan lese mer om virkningen av alkohol her.

Visste du at?

  • Hos voksne veier hjernen om lag 1,3 til 1,5 kilo.
  • Det er en myte at vi kun bruker en liten del av hjernen.
  • Hjernen har over 100 milliarder nerveceller

Hjernen gjør vennskap mer komplisert!

At vi får bedre empati, blir mer reflekterte og tenker mer rundt hvem vi er (og ønsker å være) påvirker oss sosialt. I puberteten er det vanlig at mange begynner å bry seg mindre om hva foreldrene mener og mer om venner og jevnaldrende.

Det er en del av å bli voksen og tenke selv, uavhengig av foreldrene sine. Noen merker at de kan være uenige med foreldre om for eksempel regler, politikk, sex eller religion. Det gjør at vi i Norge har bestemt at man fra 16 år er helserettslig myndig, og bestemmer selv over egen kropp og helse.

Utviklingen i hjernen gjør også at vi stiller mer krav til vennene våre. Vi ønsker venner som er der for oss, støtter oss, som vi kan ha ordentlige samtaler med, og som gjør at vi føler oss sett og satt pris på.

Det gjør vennskap mer komplisert i puberteten enn når vi er yngre. Da er ofte lek i seg selv et godt nok grunnlag for et flott vennskap. Når kravene øker, er det dessverre også flere som faller utenfor sosialt, og psykisk sykdom blir vanligere i puberteten.

Om du har merket at du har det vanskeligere med deg selv så er det viktig å kontakte hjelp. Her kan du lese mer om å be om hjelp hvis du strever psykisk.

Er det forskjell på utviklingen hos gutter og jenter?

Vi er alle forskjellige når det kommer til personlighet, empati, impulsivitet og andre egenskaper. Disse forskjellene fra person til person er mye større enn forskjellene mellom gutter og jenter. Likevel ser man at det i gjennomsnitt er noen forskjeller mellom kjønnene.

Hjernen hos jenter er ferdig utviklet ved ca. 20-årsalderen, mens den hos gutter ikke er ferdig før rundt 22-årsalderen. Noe nyere forskning mener hjernen ikke bør kalles ferdigutviklet før vi er 25 år. Det er vanskelig (og litt kunstig) å sette en klar grense, fordi hjernen forandrer seg gjennom hele livet. Men at jenter er litt tidligere ute enn gutter vet vi sikkert.

At jenter er litt tidligere ute, henger trolig sammen med at jenter også kommer tidligere i puberteten. Gutter er litt senere utviklet, og det mannlige kjønnshormonet (testosteron) kan gjøre at gutter i gjennomsnitt er mer impulsive, fryktløse og har høyere sexlyst.

Statistikk viser at unge menn er mer utsatt for ulykker i trafikken og må derfor betale mer for bilforsikring. Det kan virke urettferdig for mange. Men både jenter og gutter er mer impulsive i ungdommen enn voksenlivet!

Hvorfor er vi myndige før hjernen er ferdig utviklet?

Fordi hjernen ikke er ferdig utviklet, mener enkelt at ungdom ikke burde ikke få stemme ved valg, drikke alkohol, kjøre bil eller bestemme over sin egen helse. Det er politiske og etiske vurderinger som handler om hva vi mener er riktig og ikke kroppen og hjernen i seg selv.

Visste du at hjernen begynner å krympe allerede ved rundt 40-årsalderen? Hjernen til en eldre person ser faktisk helt annerledes ut enn hjernen til en ung voksen, men likevel mener jo ingen at de på for eksempel 60 år skal miste stemmeretten. Disse rettighetene og verdiene handler om mer enn hjernehelse og utvikling.

Likte du denne artikkelen? Les mer om pubertet og utvikling her:

Illustrasjon av ung person i puberteten som opplever at det foregår en modning og utvikling i hjernen
FORANDRINGER: Puberteten påvirker også hjernen, og vi blir flinkere til å forstå både oss selv og andres. (Illustrasjon: Ung.no)

Visste du at?

  • Hos voksne veier hjernen om lag 1,3 til 1,5 kilo.
  • Det er en myte at vi kun bruker en liten del av hjernen.
  • Hjernen har over 100 milliarder nerveceller

Har måten du tenker på endret seg etter at du kom i puberteten?

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider