I en stor undersøkelse blant studenter, sier hele 23 prosent at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. 17 prosent sier at de ofte/svært ofte føler seg utenfor og 16 prosent at de ofte/svært ofte føler seg isolert.

Det er altså helt vanlig å føle seg ensom.

Ulike typer ensomhet

Alene: De fleste forbinder ensomhet med det å være alene. Alle kan føle på at de ikke har venner.

Mennesker med ulike psykiske lidelser, mennesker med fysiske begrensninger, eller mennesker som føler at de ikke passer inn noe sted kan også føle seg svært ensomme. Andre kan føle seg ensomme fordi de har mistet noen som sto dem veldig nær. Noen føler seg ekstra ensomme i perioder hvor det er forventet at alle skal være sosiale og ha det gøy, som for eksempel i helger eller ferier.

Følelsen av å ikke være ønsket eller ikke bli valgt er uendelig vond, og kan gjøre at man føler seg alene i verden.

Sammen med andre: Man kan også føle seg ensom selv om man er sammen med andre. Kanskje du ikke føler deg forstått eller sett av dem du er med?

Eller så kan det være at du synes det er vanskelig å være deg selv sammen med andre. Opplevelsen man har kan gi mer ensomhetsfølelse enn akkurat det at man er alene.

FAKTA

Tips til hva du kan gjøre om du føler deg ensom:

 • Snakk med noen du stoler på. Det kan være en person du kjenner godt, en lærer, helsesøster eller andre.
 • Vær fysisk aktiv. Om du kommer i bedre form, får du et bedre selvbilde og øker sjansen for å møte andre.
 • Forsøk å ta initiativ, selv om det er litt vanskelig. By på deg selv og bygg på de kontaktene du allerede har.
 • Du kan også komme i kontakt med nye venner på nettet.
 • Oppsøk organiserte fritidsaktiviteter eller begynn med organisasjonsarbeid for å komme i kontakt med nye mennesker.

Hva kan du gjøre?

Det er ikke lett å veive med armene og rope ut at man er ensom. Bare det å innrømme for seg selv at man er ensom kan være vanskelig. Men noe er mulig å gjøre.

Tør å innrømme det: Ved å gjøre ensomheten synlig kan man kanskje gjøre noe med den? Hvis du tør å innrømme at du føler deg ensom, kan det hende du opplever at andre har det på samme måte. Har du satt ord på det, kan noe begynne å skje.

Snakk om det: Det kan hjelpe mye på ensomhetsfølelsen å snakke med noen som virkelig lytter til hvordan du har det. Vær åpen. Mange har det sånn, og de fleste opplever å føle seg ensomme på et eller annet tidspunkt i livet.

Snakk med helsesykepleier: Helsesykepleier på skolen, eller en lærer du stoler på kan også være til hjelp. Kanskje de kan komme med noen råd om hva du kan gjøre hvis du føler deg veldig ensom i hverdagen? Oppsøk hjelp før ensomhetsfølelsen spiser deg opp innvendig!

Vanskelig for å bli kjent med nye mennesker? Dersom du syns det er vanskelig å bli kjent med mennesker kan det være en idé å engasjere deg i en idrett, organisasjon eller lignende. Det er lettere å bli kjent med nye mennesker i en situasjon hvor det er naturlig å bli kjent, og hvor man har litt like interesser.

Besøksvenn: Mange kan synes det er vanskelig å være ute blant folk, eller kommer seg ikke ut av andre grunner. Kanskje man rett og slett ikke får til å bli kjent med andre på eget initiativ. Besøkstjeneste, for eksempel Røde Kors sin besøkstjeneste, er også for unge mennesker. Besøksvennene er til hjelp og støtte for unge, ensomme langtidssyke, eldre, enslige forsørgere som opplever isolasjon, ensomme innvandrere og personer med psykiske lidelser. Du kan få ta kontakt om du trenger en besøksvenn eller om du vil bli besøksvenn. Du blir også mindre ensom om du blir den som hjelper andre.

 • arrow_drop_down_circle  Hvem kan du ellers kontakte?
  • Mental Helse har døgnåpen og gratis hjelpetelefon: 116 123, og gratis nettjeneste; sidetmedord.no. Her kan du sende inn meldinger og få svar.

  • Røde Kors-telefonen: 800 333 21

   Røde Kors-telefonen Kors på halsen er et samtaletilbud for alle barn og unge i Norge:

   - Du må være under 18 år.

   - Gratis å ringe, også fra mobil.

   - Anonymt: du trenger ikke si hvem du er.

   Åpningstid: Mandag-Fredag (hele året) Kl. 14.00 - 20.00

  • Kirkens SOS tilbyr et lyttende medmenneske for mennesker i krise via krisetelefonen 22 40 00 40.

   Du kan også kontakte dem via chat på sos-chat. Chatten er åpen alle dager fra 18.30 - 22.30..