I en stor undersøkelse blant studenter, SHOT 2018, viser svarene at det er mange som føler seg ensomme. Hele 23% oppgir at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. Tilsvarende oppgir 17% at de ofte/svært ofte føler seg utenfor og 16% at de ofte/svært ofte føler seg isolert.

Ulike typer ensomhet

Alene

De fleste forbinder ensomhet med det å være alene, og å ikke ha venner. Både gamle og unge kan føle seg ensomme. Mennesker med ulike psykiske lidelser, mennesker med fysiske begrensninger, eller mennesker som føler at de ikke passer inn noe sted kan også føle seg svært ensomme. Andre kan føle seg ensomme fordi de har mistet noen som sto dem veldig nær.

Følelsen av å ikke være ønsket eller ikke bli valgt er uendelig vond, og kan gjøre at man føler seg alene i verden. Noen føler seg ekstra ensomme i perioder hvor det er forventet at alle skal være sosiale og ha det gøy, som for eksempel i helger eller ferier.

Sammen med andre

Man kan også føle seg ensom sammen med andre. Kanskje føler man seg ikke forstått eller sett av dem man er sammen med? Eller så kan det være at du synes det er vanskelig å være deg selv sammen med andre. Opplevelsen man har kan gi mer ensomhetsfølelse enn akkurat det at man er alene.

Hva kan du gjøre?

Det er ikke lett å veive med armene og rope ut at man er ensom. Bare det å innrømme for seg selv at man er ensom kan være vanskelig. Men noe er mulig å gjøre.

Tør å innrømme det

Ved å gjøre ensomheten synlig kan man kanskje gjøre noe med den? Hvis man tør å innrømme at man føler seg ensom, kan det være man opplever at det er flere andre som har det på samme måte. Har du satt ord på det, kan noe begynne å skje.

Snakk om det!

Det kan hjelpe mye på ensomhetsfølelsen å snakke med noen som virkelig lytter til hvordan du har det. Vær åpen. Mange har det sånn, og de fleste opplever å føle seg ensomme på et eller annet tidspunkt i livet.

Snakk med helsesykepleier

Helsesykepleier på skolen, eller en lærer du stoler på kan også være til hjelp. Kanskje de kan komme med noen råd om hvor man kan henvende seg eller hva man kan gjøre hvis man føler seg veldig ensom i hverdagen? Oppsøk hjelp før ensomhetsfølelsen spiser deg opp innvendig!

FAKTA

Tips til hva du kan gjøre om du sliter med ensomhet:

 • Snakk med noen du stoler på. Det kan være en person du kjenner godt, en lærer, helsesøster eller andre.
 • Vær fysisk aktiv. Om du kommer i bedre form, får du et bedre selvbilde og øker sjansen for å møte andre.
 • Forsøk å ta initiativ, selv om det er litt vanskelig. By på deg selv og bygg på de kontaktene du allerede har.
 • Du kan også komme i kontakt med nye venner på nettet.
 • Oppsøk organiserte fritidsaktiviteter eller begynn med organisasjonsarbeid for å komme i kontakt med nye mennesker.

Vanskelig for å bli kjent med nye mennesker?

Dersom du syns det er vanskelig å bli kjent med mennesker kan det være en idé å engasjere deg i en idrett, organisasjon eller lignende. Det er lettere å bli kjent med nye mennesker i en situasjon hvor det er naturlig å bli kjent, og hvor man har litt like interesser.

Besøksvenn

Mange kan synes det er vanskelig å være ute blant folk, eller kommer seg ikke ut av andre grunner. Kanskje man rett og slett ikke får til å bli kjent med andre på eget initiativ. Besøkstjeneste, for eksempel Røde Kors sin besøkstjeneste, er også for unge mennesker. Besøksvennene er til hjelp og støtte for unge, ensomme langtidssyke, eldre, enslige forsørgere som opplever isolasjon, ensomme innvandrere og personer med psykiske lidelser.

Hvem kan du ellers kontakte?

 • Mental Helse har døgnåpen og gratis hjelpetelefon: 116 123, og gratis nettjeneste; sidetmedord.no. Her kan du sende inn meldinger og få svar.

 • Røde Kors-telefonen: 800 333 21

  Røde Kors-telefonen Kors på halsen er et samtaletilbud for alle barn og unge i Norge:

  - Du må være under 18 år.

  - Gratis å ringe, også fra mobil.

  - Anonymt: du trenger ikke si hvem du er.

  Åpningstid: Mandag-Fredag (hele året) Kl. 14.00 - 20.00

 • Kirkens SOS tilbyr et lyttende medmenneske for mennesker i krise via krisetelefonen 22 40 00 40.

  Du kan også kontakte dem via chat på sos-chat. Chatten er åpen alle dager fra 18.30 - 22.30..