Ulovlig

Bruk, besittelse og omsetning av cannabis er forbudt i Norge, og hvis du blir tatt for det, kan det føre til at du får rulleblad.

Hva er cannabis?

Cannabis er en plante fra hampfamilien. Cannabis inneholder en rekke kjemiske forbindelser, hvorav mange er av typen cannabinoider. De antatt viktigste, er THC og CBD. Artene Cannabis sativa og Cannabis indica brukes i framstilling av rusmidlene hasj, marihuana og cannabisolje. Det finnes hovedsakelig tre ulike typer cannabisprodukter; hasj, marihuana og cannabisolje.

Hva er hasj?

Hasj er laget av plantesaft/harpiks/kvae (plantesekret) fra planten Cannabis sativa. Dette blir presset til plater eller klumper sammen med deler av det fiberholdige plantematerialet. Fargen kan variere fra lys brun eller grønn til nesten sort.

 

 

Hasj distribueres vanligvis i form av tykke, brune eller sorte plater, som igjen deles opp i mindre klumper. Deretter smuldres klumpene opp, og blandes vanligvis med tobakk før røyking.

THC-innholdet i hasj har økt de siste årene. I de beslagene som er målt de siste to årene, har THC-innholdet ligget på over 20 % i gjennomsnitt. En brukerdose hasj er fra 0,1 gram og opp til nærmere et gram.

Hva er marihuana?

Marihuana er tørkede blader, stilker, frø og toppskudd fra hunplanten som vanligvis kvernes og røykes. Marihuana røykes noen ganger rent, men blandes ofte med tobakk.

THC-innholdet i marihuana ligger som regel mellom 11-25 % avhengig av hvilken del av planten som er brukt. De siste to årene viser analyser av innenlands dyrket cannabis variasjoner mellom 5 og 18 % THC.

Hva er cannabisolje?

Cannabisolje er planteolje ekstrahert ved hjelp av løsemiddel. Den er flytende og vil normalt påføres tobakk/hasj/marihuana for deretter å røykes. Cannabisolje inneholder fra 40 – 60 prosent THC.

Hva er THC?

THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) er det viktigste rusgivende virkestoffet i cannabis. THC virker på sentralnervesystemet ved at det endrer virkelighetsoppfatningen, endrer humøret, bevisstheten, eller adferden. Rusvirkningen fra hasj og marihuana kommer først og fremst fra THC.

Hva er CBD

CBD (cannabidiol) er et annet stoff i cannabis. CBD gir ikke rus på samme måte som THC, men det kan motvirke flere av de uønskede effektene av THC. Det kan for eksempel motvirke angst, motvirke redusert hukommelse, og hindre psykotiske symptomer.

Mengden THC i cannabisprodukter har økt i de senere år, samtidig som mengden CBD har minket. Jo mer THC det er i hasj og marihuana, desto sterkere virkning har det. Og jo mindre CBD det er, desto større er risikoen for negative bivirkninger.