Kan jeg søke om å få komme i fosterhjem?

Barnevernstjenesten i kommunen din skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg. De kan hjelpe deg å vurdere om fosterhjem er en god løsning for deg og familien din.

Sist oppdatert: 19.04.2018 Av: Bufdir (Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet)

Gutt sitter og ser lei seg ut (colourbox.com)
VANSKELIG? Hvis du synes du trenger hjelp til å få det bedre, kan du ta direkte kontakt med barnevernstjenesten i kommunen du bor i.

Noen barn synes det er så vanskelig å bo hjemme sammen med foreldrene sine at de ønsker seg et annet sted å bo. Det er ikke uvanlig at man blir nysgjerrig på om et fosterhjem hadde vært en bedre løsning.

Barnevernstjenesten i kommunen din skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg. De kan hjelpe deg å vurdere om fosterhjem er en god løsning for deg og familien din. De vet også om andre ting som kan hjelpe, og som kanskje vil være lurt å prøve før du eventuelt skulle flytte i et fosterhjem.

Du kan kontakte barnevernet

Hvis du synes du trenger hjelp til å få det bedre, kan du ta direkte kontakt med barnevernstjenesten i kommunen du bor i. Her kan du lese mer om hvordan du kan kontakte barnevernet.

Du kan også be en lærer, helsesykepleier på skolen eller en annen voksen som du har tillit til om å hjelpe deg med å ta kontakt.

Kan du flytte til noen du kjenner?

Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre i slekten eller i nettverket sitt.

Dette er personer eller familier som barnet har hatt kontakt med og kjenner. Eksempler på dette kan være fotballtrener, en nabo, speiderleder, lærer, tidligere besøkshjem eller støttekontakt.

Barnevernstjenesten skal alltid vurdere om noen i familien eller nettverket kan være fosterhjem. Familieråd er en metode som ofte blir brukt for å finne fosterhjem i slekt og nettverk. Familieråd mobiliserer familie og nettverk, og øker sannsynligheten for at man sammen finner muligheter slik at barnet kan flytte til slektninger eller personer i nettverket.

Ring Alarmtelefonen på 116 111

Det er mange som kan ha behov for å kontakte Alarmtelefonen - alt fra behov for akutt hjelp til noen å prate litt med.

  • Alarmtelefonen er en nødtelefon: Ring om du trenger øyeblikkelig hjelp, det finnes hjelp å få der du bor.
  • Bør barneverntjenesten kontaktes?: Ring om du vil at barneverntjenesten skal kontaktes. Det er viktig å si ifra!
  • Om du lurer på om du trenger hjelp: Ring også om du lurer på om du trenger eller kan få hjelp. Ingen telefoner er for dumme!

Fakta

Ring Alarmtelefonen på 116 111

- de vil hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil!

Gutt sitter og ser lei seg ut (colourbox.com)
VANSKELIG? Hvis du synes du trenger hjelp til å få det bedre, kan du ta direkte kontakt med barnevernstjenesten i kommunen du bor i.

Fakta

Ring Alarmtelefonen på 116 111

- de vil hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil!

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Fosterhjem

Les mer

Barnevern

Les mer

Problemer hjemme

Les mer