Hvordan kan du påvirke?

Er du engasjert i en sak som du mener får for lite oppmerksomhet? Synes du politikerne burde prioritere annerledes? Du har muligheten til å påvirke dette.

Sist oppdatert: 12.06.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Ungdom demonstrerer for et bedre klima utenfor Stortinget i 2019
SI IFRA: Du kan være med på å påvirke ved å stemme ved valg, gjennom media, organisasjoner eller demonstrasjoner. Her er det barn og unge som demonstrerer foran Stortinget i 2019 for et bedre klima. Foto: ung.no

I et demokrati har folket, det vil si deg og meg, muligheten til å påvirke i politiske saker. For at et demokrati skal fungere er det viktig at flest mulig deltar aktivt i det samfunnet vi er en del av.

Det er flere forskjellige måter du kan gjøre dette på. Her kan du lese om noen av dem.

Stem ved valg

Den kanskje viktigste måten du kan være med å påvirke politikken på er å bruke stemmeretten din og stemme ved valg.

Alle norske statsborgere over 18 år kan stemme når det er valg i Norge. Stortingsvalget og lokalvalg avholdes hvert fjerde år. I Stortingsvalget stemmes det på hvem vi synes bør styre landet vårt. I lokalvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge.

Bruk mediene

Aviser, tv, radio og andre digitale medier er med på å bestemme hvilke saker som skal få offentlig oppmerksomhet. Mediene beskrives ofte som den fjerde statsmakt. En viktig del av deres oppdrag er å følge med på, og kritisere, politikere og de som sitter med makten i samfunnet.

Hvis du har noen saker du er opptatt av og mener mediene bør skrive om, kan du ta kontakt med dem direkte og tipse om ulike saker. Du kan også selv skrive leserinnlegg til avisene og fronte en sak du er opptatt av.

Bli med i en organisasjon

I Norge finnes det en rekke ulike organisasjoner som jobber med temaer som miljø, bistand, menneskerettigheter, arbeid, kultur og mye annet. Organisasjonene har en viktig stemme i samfunnsdebatten, og snakker ofte med politikere og media. På denne måten har de også muligheten til å påvirke i politiske saker.

Som medlem i en organisasjon får du også mulighet til å fronte dine hjertesaker og påvirke hva en organisasjon skal jobbe med.

ungfritid.no kan du finne organisasjoner der du bor.

Ungdomsråd

Alle kommuner og fylkeskommuner må ha et ungdomsråd eller et annet forum for medvirkning for ungdom. Ungdomsrådet skal ha reel gjennomslagskraft. Det vil si at ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen eller fylket. Det kan være mange ulike saker, for eksempel:

 • kultur- og fritidstilbud
 • skolesaker
 • helsetilbud
 • samferdsel og kollektivtilbud
 • miljøsaker
 • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
 • arealplanlegging
 • kommuneplaner

På bufdir.no finner du mer informasjon om krav til medlemmene og valg av ungdomsråd.

Bli med i et politisk parti

Alle som ønsker det kan melde seg inn i et politisk parti. Som medlem i et parti kan du være med å påvirke politikken til partiet. I denne artikkelen finner du en oversikt over mange ulike politiske ungdomspartier. Sjekk hvilke som er opptatt av det samme som deg.

Delta i demonstrasjoner

En måte å si ifra at man er uenige i noe, er å arrangere eller delta i demonstrasjoner. I politiske demonstrasjoner kan du vise politikerne hva du mener om en sak. Demonstrasjonene får ofte oppmerksomhet i mediene, og kan derfor være en god måte å fronte en sak på.

Ta kontakt med en politiker

En viktig del av politikernes jobb er å snakke med folk. For å påvirke politikere kan du ta kontakt med dem og fortelle hva du mener om en sak.

Hvis du ønsker å påvirke i en lokal sak der du bor, kan du ta kontakt med en politiker i kommunestyret. Hvis det gjelder en nasjonal sak, kan du for eksempel sende melding til en stortingsrepresentant.

Mange politikere er også aktive på sosiale medier, og det går også an å henvende seg til dem der, gjennom å skrive meldinger til dem, tagge dem i innlegg eller kommentere på veggen deres.

Fakta

Hvordan kan du påvirke?

 • Bruk stemmeretten din i valg
 • Løft fram saker du synes er viktig gjennom media
 • Bli med i en organisasjon, ungdomsråd eller ungdomsparti
 • Delta i demonstrasjoner
 • Snakk med en politiker
Ungdom demonstrerer for et bedre klima utenfor Stortinget i 2019
SI IFRA: Du kan være med på å påvirke ved å stemme ved valg, gjennom media, organisasjoner eller demonstrasjoner. Her er det barn og unge som demonstrerer foran Stortinget i 2019 for et bedre klima. Foto: ung.no

Fakta

Hvordan kan du påvirke?

 • Bruk stemmeretten din i valg
 • Løft fram saker du synes er viktig gjennom media
 • Bli med i en organisasjon, ungdomsråd eller ungdomsparti
 • Delta i demonstrasjoner
 • Snakk med en politiker

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?