Du er under 18 år

 • Du er ikke gammel nok til å kjøpe i butikker eller på nett.

 • Ingen voksne har lov til å gi deg det, heller ikke foreldre.

 • DU bryter ikke loven hvis du har fått kjøpt eller bruker det...

 • ...men NOEN har alltid brutt loven hvis det skjer

 • Foreldre kan selvsagt forby det.

 • I skoletida har du ikke lov til å bruke det

  (skolen har det juridiske ansvaret).

 

Når du er over 18 år

Det er du og andre voksne som har juridisk ansvar for at mindreårig ungdom ikke skal få tak i tobakk og vape. Når barn og unge skader helsa si og blir avhengige, er det fordi voksne bryter loven.


Snus, røyk og vape:

 • Du kan kjøpe alle lovlige tobakk- og nikotinprodukter.
 • Det er ulovlig å kjøpe det for mindreårige som betaler med egne penger.
 • Det er ulovlig å gi det bort til mindreårige for å være "grei".
 • Foreldre har ikke lov til å gi det til barna sine.
 • Brudd på denne loven straffes med bot.
 • Du har ikke lov til å bruke det i skoletida på videregående eller på jobb i skole og barnehage (Skolen/barnehagen har det juridiske ansvaret).

 

FAKTA

Det er 18 års aldergrense på:

 • Snus
 • Røyk
 • E-sigaretter
 • Vannpipe
 • Rullepapir
 • Nikotinfri snus
Les hele Tobakkskadeloven her

Butikker og nettsalg

 • Hvis det er tvil om hvor gammel kjøperen er, må det vises legitimasjon.
 • Mindreårige kan stå i kassa og selge tobakk hvis en voksen tar på seg ansvaret.
 • Hvis butikken selger til mindreårige, kan kommunen kreve at rutinene forbedres eller forby salg av tobakk fra utsalgsstedet.
 • Aldersgrensen gjelder også i nettbutikker. Den som selger varen har plikt til å kontrollere kjøperens alder.

Produkter som ikke er tobakk eller nikotin

Myndighetene ønsker ikke at barn og unge skal lære seg å røyke og snuse gjennom lek og etterligning. Dette er grunnen til at mange av lovene som gjelder for tobakk også gjelder for produkter som ligner.

Tobakksfri snus med nikotin er ulovlig å selge i Norge og ulovlig å ta med fra utlandet. Hvor gammel du er spiller derfor ingen rolle.

Det er 18-års aldersgrense på:

 • E-sigaretter.
 • Sjokoladesigaretter.
 • Nikotinfri snus.
 • "Røykeutstyr" som rullepapir og piper.
 • Unntak: lakrispiper har ingen aldersgrense
 • (fordi de ikke ligner så veldig på ekte piper).

 

Du er under 18 år og reiser til/fra utlandet

 • Du har ingen kvote for lovlig å ta med tobakk til Norge.

 • Du kan ikke bringe røyk eller snus inn i Norge.

 • I tollen på grensa blir tobakk tatt fra deg, og du kan få bot som foreldrene dine må signere.

 • Aldersgrensen og regler for bruk av tobakk og vape varierer fra land til land.