Foreldre skal gi omsorg og kjærlighet til barna sine gjennom å beskytte og veilede dem. Men hvis beskyttelsen blir så sterk at du ikke får lov til noe selv, kan det gå utover dine rettigheter.

Etter hvert som du blir eldre skal du i stadig større grad få bestemme hva du mener, at du vil være sammen med venner og med hvem, hvilken utdanning du skal ta og hva du vil tro på. Du har også rett til å ha privatliv.

Du vet best

Det er mange som føler at foreldrene ikke forstår dem, at de kanskje er sinna, dumme og tror på gammeldagse ting.

Alle barn, unge og foreldre kan i frustrasjon og sinne gjøre feil og si eller gjøre noe som er galt enkelte ganger.

Noen ganger kan foreldre si til barna at de er skuffet over dem, skammer seg og er misførnøyde med dem. Hvis du opplever dette over tid, kan det være psykisk vold.

Det samme gjelder hvis du opplever at foreldrene dine over tid prøver å bryte deg ned og få deg til å føle deg dårlig.

Vold er ikke bare slag og spark, det kan også være blikk, kroppsspråk, nedverdigelser, latterliggjøring og trusler. Hvis du over tid føler deg krenket og ikke opplever anerkjennelse, skal du ta det på alvor. Det er du som vet best om det du opplever er greit eller ikke.

FAKTA

Etter hvert som du blir eldre, skal du i stadig større grad få bestemme:

  • hva du mener og kan si
  • at du vil være sammen med venner og med hvem
  • hvilken skole og utdanning du skal ta
  • hva du vil tro på
  • ha privatliv
  • hvem du vil leve med (partner/ektefelle)

Hvorfor bør du be om hjelp?

Vi vet at klaps og slag kjeft, trusler og ydmykelser fra foreldre ikke har noen positiv effekt på barn og unge. Det kan føre til redsel, skyld og skam som kan gå utover ditt selvbilde.

Det kan gi deg problemer som søvnvansker, konsentrasjonsproblemer og angst.

Kan foreldrene mine få hjelp?

Hvis foreldrene har dårlig råd, mangler jobb, har psykiske problemer eller har problemer i parforholdet, øker risikoen for vold mot barna.

Det finnes flere hjelpetilbud for foreldre.

Familievernet er et gratis tilbud som finnes over hele landet og som kan hjelpe hele familien. Foreldre som forstår at deres handlinger virker negativt på barna deres, forsøker veldig ofte å endre seg.

Mange barn og unge er redde for konsekvensene med å si ifra. Her kan du lese mer om hva som skjer hvis du kontakter barnevernet eller hva politiet gjør når de får vite om unge som har det vondt hjemme.