Det kan være mange årsaker til at man lurer på om man er gravid.

Kanskje har man glemt å ta p-pillene til riktig tid, eller kanskje sprakk kondomet under samleie.

Hvis mensen ikke kommer til tiden, man er sliten og kvalm og/eller har ømme bryster, kan man være gravid. Noen har mange symptomer, mens andre ikke har noen. Det eneste man kan gjøre for å finne ut av om man er gravid eller ikke er å ta en graviditetstest.

Hvis du lurer på om du er gravid, eller trenger råd og veiledning hvis du er gravid, kan du få hjelp på Helsestasjon for ungdom. Har du spørsmål rundt det å beskytte deg mot graviditet eller rundt det å ønske å bli gravid, kan man også prate om dette på helsestasjonen. Har du vært gravid, og frivillig eller ufrivillig abortert, og ønsker å prate med noen etterpå, er også det et tema å ta opp.

 

Trenger du å beskytte deg mot graviditet ?

På helsestasjon for ungdom kan du også få veiledning i å beskytte deg mot graviditet. Du kan få utdelt gratis kondomer, og du kan få skrevet ut resept på hormonell prevensjon. Du kan også få veiledning hvis du har glemt å ta p-pillene som du skulle eller har hatt ubeskyttet sex.


Ønsker å bli gravid

Hvis du ønsker å bli gravid og har spørsmål rundt det, kan du få svar og veiledning på Helsestasjon for ungdom.


For både gutter og jenter

Både gutter og jenter kan leve med angsten for en uønsket graviditet, som kan være en voldsom konsekvens av å ha sex. Jenter kjenner etter eventuelle symptomer på kroppen, mens gutter går og lurer og er prisgitt informasjon fra jenta. Bruker jenta p-piller, er gutten avhengig av å stole på at jenta har tatt dem som hun skal. Bruker gutten kondom, er jenta avhengig av at gutten bruker den som han skal. Angsten for graviditet kan for noen være så stor at den overskygger gleden av sexen.


Gutter

Er du gutt, kan du også komme til Helsestasjon for ungdom med dine spørsmål om graviditet, enten sammen med partneren din eller alene. Gutter kan ofte føle stor bekymring for en eventuell graviditet. De kan også føle seg litt tilsidesatt og umyndiggjort hvis jenta er gravid og står overfor valget om å beholde barnet eller ta abort. Det er fint om dere kan dele bekymringen og tankene rundt dette og komme frem til en felles beslutning.


Gratis graviditetstest

Er du jente og lurer på om du er gravid, kan du få tatt graviditetstest og få råd og veiledning på Helsestasjon for ungdom. Cirka tre uker etter ubeskyttet samleie, eller hvis mensen ikke kommer til tiden, kan du ta graviditetstest. Det blir sikrest resultat hvis du tar testen av morgenurin, så ta gjerne med det til helsestasjonene.

Er du gravid og lurer på hva du skal gjøre?

Hvis testen viser at du er gravid, må valget om hva du/dere skal gjøre tas ganske raskt. Dette er et stort og viktig valg som det kan være godt å prate med noen om, og det kan du/dere gjøre med dem som jobber på helsestasjon for ungdom. De kan også hjelpe dere å finne ut hvor langt dere er kommet i graviditeten, ved å regne ut tiden fra siste mens. Mange er bekymret for om- og hvordan - de skal fortelle dette til foresatte. Det kan være godt å få litt veiledning og støtte i dette.

  • Hvis du/dere velger abort, kan dere få hjelp på helsestasjonen til å bestille time på sykehuset og informasjon om hva som videre skal skje.

  • Hvis du/dere velger å beholde barnet, kan dere på helsestasjon få veiledning om veien videre, og informasjon om jordmor- og legetilbudet under svangerskapet.


Tanker etter en abort

Etter en abort kan det hende man går og tenker litt og kanskje har noen spørsmål, og det kan anbefales å prate med noen i den situasjonen. Ta gjerne kontakt på helsestasjon for ungdom for å ta en slik prat.

 

Helsestasjon for ungdom er gratis

Alle tjenester på Helsestasjon for ungdom er gratis. I de fleste kommuner er tilbudet om Helsestasjon for ungdom for aldersgruppen 13-20 år. I en del kommuner er det også for aldersgruppen opp til 25år. På Helsestasjon for ungdom jobber det oftest helsesykepleier og lege, noen steder jordmor, noen steder en fagperson med psykisk helse som spesiale og noen steder andre yrkesgrupper i tillegg.